Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. jeżeli korzysta Pan/Pani z odnośnika na stronie będącego adresem e-mail placówki to zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi,
4. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
7. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Plan pracy dydaktyczno-wychowawczej - styczeń

Plan pracy wychowawczo – dydaktycznej
styczeń, gr II

Zadania do realizacji:

„Tydzień za tygodniem”

 • Poznanie znaczenia kalendarzy i oglądanie różnych wydań: ścienne, biurkowe, książkowe.
 • Utrwalanie kolejności dni tygodnia, słuchanie wierszy i rymowanek ułatwiających
  ich zapamiętanie.
 • Przypomnienie charakterystycznych cech poszczególnych pór roku i kolejności
  ich następowania po sobie.
 • Zdobywanie wiedzy na temat sposobów odmierzania czasu. Oglądanie różnego rodzaju zegarów: ścienny, budzik, zegarek na rękę, minutnik.

„ Poezja dla dzieci”. Temat realizowany w ramach programu czytelniczego „ Bajeczki
z przedszkolnej półeczki”.

 • Budzenie zainteresowań czytelniczych poprzez słuchanie wierszy D. Gellner,
  Brzechwy i J. Tuwima. Poznanie sylwetek wybranych autorów, dostrzeganie żartobliwych fragmentów utworów.
 • Rozwijanie umiejętności logicznego myślenia, pamięci i koncentracji uwagi podczas układania historyjki obrazkowej do poznanego wiersza.
 • Nabywanie umiejętności słuchania wierszy ze zrozumieniem oraz usprawnianie uwagi słuchowej.
 • Wzbogacanie zasobu słownictwa biernego i czynnego oraz umiejętności pięknego wypowiadania się.

„Babcia i Dziadek”

 • Kształtowanie uczuć przywiązania i szacunku do najbliższych osób.
 • Rozwijanie umiejętności recytatorskich, wokalnych i tanecznych podczas występu artystycznego z okazji Dnia Babci i Dziadka.
 • Nabywanie umiejętności formułowania i wyrażania swoich myśli, poglądów w sposób zrozumiały.
 • Wzbudzanie chęci niesienia pomocy osobom w potrzebie i nabywanie śmiałości w przyjmowaniu pomocy od innych.
 • Kształtowanie umiejętności rozpoznawania i nazywania potrzeb swoich i innych osób.

Wydarzenia:

17.01.2024, godz. 9.00 – teatrzyk pt. „Księżniczka na lodzie” Teatr Zamaskowani

29.01.2024, godz. 11.15 – uroczystość z okazji Dnia Babci i dziadka.