Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. jeżeli korzysta Pan/Pani z odnośnika na stronie będącego adresem e-mail placówki to zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi,
4. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
7. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Kadra

Ideą przewodnią pracy nauczycieli naszej placówki jest poszanowanie godności każdego dziecka oraz umiejętność współdziałania z wychowankami i ich rodziną. Dążenie do osiągnięcia przez nasze dzieci jak najwyższego poziomu sprawności umysłowej, emocjonalnej i społecznej, czyli tzw. gotowości szkolnej.

Aby dobrze nauczać należy samemu być doskonale przygotowanym do pracy. Nauczyciele pracujący w naszym przedszkolu posiadają wysokie kwalifikacje zdobyte na różnorodnych studiach, studiach podyplomowych, kursach, szkoleniach i warsztatach.

Dyrektor przedszkola mgr Dorota Wawrzyniuk

 nauczyciel dyplomowany, ukończone:

 • Akademia Pedagogiki Specjalnej w zakresie pedagogiki specjalnej; specjalność: surdopedagogika.
 • Studia podyplomowe: Uniwersytet Warszawski, kierunek: edukacja początkowa i reedukacja.
 • Studia podyplomowe: Uniwersytet Warszawski, kierunek: Polityka i zarządzanie oświatą.

kursy kwalifikacyjne i specjalistyczne: CAE - Certificate in Advanced English, kurs kwalifikacyjny z zakresu metodyki nauczania języka angielskiego, kurs I i II stopnia w zakresie Ruchu Rozwijającego w oparciu o metodę W. Sherborne, Integracja Sensoryczna, Terapia ręki z elementami stymulacji polisensorycznej i sensomotorycznej.

Nauczyciele wychowania przedszkolnego:

mgr Ewa Kuran

nauczyciel dyplomowany, ukończone:

 •  Wyższe Studia Magisterskie na Uniwersytecie Warszawskim, kierunek: Pedagogika Ogólna
 • Studia Podyplomowe w Wyższej Szkole Pedagogicznej w W-wie, kierunek Pedagogika Przedszkolna.

kursy kwalifikacyjne i specjalistyczne: metoda Dobrego Startu, Nowe Metody nauki czytania.

mgr Karolina Banaszek

nauczyciel dyplomowany, ukończone:

 •  Akademia Pedagogiki Specjalnej na kierunku Pedagogika Specjalna w zakresie Pedagogiki Terapeutyczne,
 • Studia podyplomowe na Uniwersytecie Warszawskim w zakresie Edukacji Początkowej i Reedukacji,
 • Studia podyplomowe w Akademii Pedagogiki Specjalnej na kierunku Edukacja Integracyjna i włączająca.

kursy kwalifikacyjne i specjalistyczne: MAKATON - kurs podstawowy, TUS, 1 stopień Terapii Ręki - aCentrum, realizator programu Przyjaciele Zippiego.

mgr Weronika Bocianowska

nauczyciel dyplomowany, ukończone:

 • Akademia Pedagogiki Specjalnej studia 5-letnie magisterskie, kierunek: pedagogika specjalna, specjalność: wczesna interwencja z wychowaniem przedszkolnym
 • Studia podyplomowe – Pedagogika osób niepełnosprawnych intelektualnie (Oligofrenopedagogika)
 • Studia podyplomowe – Kształcenie muzyczno-ruchowe z elementami metody Orffa

kursy kwalifikacyjne i specjalistyczne: MAKATON – kurs podstawowy, Metoda Dobrego Startu 2 części, 

mgr Sylwia Zienkiewicz

nauczyciel dyplomowany, ukończone:

 • Wyższe Studia Licencjackie na kierunku Pedagogika, o specjalności Pedagogika Przedszkolna z Terapią Pedagogiczną
 • Wyższe Studia Magisterskie w Warszawskiej Wyższej Szkole Humanistycznej na kierunku Pedagogika, o specjalności Pedagogika Wczesnoszkolna i Przedszkolna z Terapią Pedagogiczną,

kursy kwalifikacyjne i specjalistyczne: 3-częściowy kurs Metoda Dobrego Startu, szkolenie dla realizatorów programu pt. Przyjaciele Zippiego.

mgr Justyna Węgorek - w roku szkolnym 2023/24 - nieobecność

nauczyciel początkujący (dawniej kontraktowy), ukończone:

 • Wyższe Studia Licencjackie na Akademii Pedagogiki Specjalnej im.Marii Grzegorzewskiej o specjalności surdopedagogika, wychowanie przedszkolne,
 • Wyższe Studia Magisterskie na Akademii Pedagogiki Specjalnej im.Marii Grzegorzewskiej o specjalności edukacja integracyjna i włączająca

Kursy kwalifikacyjne i specjalistyczne: Integracja Sensoryczna (Polskie Stowarzyszenie Terapeutów Integracji Sensorycznej), 2 stopniowy kurs z zakresu Diagnoza i Terapia Ręki, Kurs 1 stopnia Ruch Rozwijający bazujący na pracy Weroniki Sherborne, Kurs kwalifikacyjny z zakresu metodyki nauczania języka angielskiego w okresie wczesnoszkolnym (w MSCDN), Pearson Test of English General (CEF B2).

mgr Natalia Paciorek

nauczyciel początkujący, ukończone:

 • Wyższe Studia Licencjackie na Akademii Pedagogiki Specjalnej, kierunek: pedagogika, specjalność: edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna.
 • Wyższe Studia Magisterskie na Uczelni Korczaka, kierunek: pedagogika, specjalność: diagnoza i terapia pedagogiczna.

kursy kwalifikacyjne i specjalistyczne: Metoda Aktywnego Słuchania Muzyki wg Batii Strauss 1 i 2 stopień, glottodydaktyka

Nauczyciele współorganizujący kształcenie integracyjne oraz kształcenie dzieci niepełnosprawnych

mgr Dorota Barbara Kaczmarek

nauczyciel dyplomowany, ukończone:

 • Studia Magisterskie w zakresie Oligofrenopedagogika

kursy kwalifikacyjne i specjalistyczne: Zajęcia Korekcyjno-Wyrównawcze,  1 stopień Terapii Ręki - aCentrum.

mgr Dorota Katarzyna Kaczmarek
 • nauczyciel dyplomowany, Terapeuta Integracji Sensorycznej, ukończone: Wyższe Studia Magisterskie na Uniwersytecie Warszawskim w zakresie Pedagogiki Ogólnej
 • Studia Podyplomowe na Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie w zakresie Oligofrenopedagogik
 • Studia Podyplomowe na Uniwersytecie Warszawskim w zakresie Edukacji Początkowej (nauczanie dzieci w wieku 3-9 lat) i Reedukacji
  Kursy kwalifikacyjne i specjalistyczne: Integracja Sensoryczna (Polskie Stowarzyszenie Terapeutów Integracji Sensorycznej),1 stopień Terapii Ręki - aCentrum
mgr Agnieszka Gajewska

nauczyciel dyplomowany, ukończone:

 • Studia Licencjackie w Wyższej Szkole Pedagogicznej TWP w Warszawie Na kierunku: Pedagogika w zakresie Pedagogika Specjalna i Wczesnoszkolna,
 • Studia Magisterskie na Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie na kierunku: Pedagogika Specjalna w zakresie Pedagogiki Niepełnosprawnych Intelektualnie

kursy kwalifikacyjne i specjalistyczne: Integracja Sensoryczna (Polskie Stowarzyszenie Terapeutów Integracji Sensorycznej), 1 stopień Terapii Ręki - aCentrum, MAKATON 3 stopień.

mgr Edyta Sołtysiak

nauczyciel początkujący (dawniej kontraktowy), pedagog specjalny, ukończone:

 • Studia Magisterskie w zakresie tyflopedagogiki – Akademia Pedagogiki Specjalne,
 • Studia podyplomowe w zakresie edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną i autyzmem – Akademia Pedagogiki Specjalnej
 • Studia podyplomowe w zakresie diagnozy i terapii dziecka z zaburzeniami integracji sensorycznej

kursy kwalifikacyjne i specjalistyczne: Integracja Sensoryczna (Polskie Stowarzyszenie Terapeutów Integracji Sensorycznej).

mgr Paulina Lenart

nauczyciel początkujący,pedagog specjalny, ukończone:

 • Studia licencjackie: Wszechnica Polska Szkoła Wyższa w Warszawie, kierunek: pedagogika, specjalność: pedagogika resocjalizacyjna  profilaktyka uzależnień.
 • Studia magisterskie: Uczelnia Korczaka, kierunek: pedagogika, specjalność: diagnoza i terapia pedagogiczna.

Logopeda

mgr Katarzyna Bartkiewicz-Godoń

nauczyciel dyplomowany; logopeda, Terapeuta Integracji Sensorycznej, ukończone:

 • Wyższe Studia Magisterskie w zakresie Pedagogiki Ogólnej
 • Studia Podyplomowe w zakresie Logopedii, Uniwersytet Warszawski
 • Studia Podyplomowe w zakresie Logopedii Uniwersytet Gdański
 • Studia Podyplomowe w zakresie Surdopedagogiki
 • Studia specjalistyczne w zakresie Surdologopedii
 • Studia specjalistyczne w zakresie Neurologopedii

Kursy kwalifikacyjne i specjalistyczne: Integracja Sensoryczna (Polskie Stowarzyszenie Terapeutów Integracji Sensorycznej)

Psycholog

mgr Katarzyna Waszkiewicz-Skoczylas

nauczyciel dyplomowany, psycholog

Fizjoterapeuta -  w roku szkolnym 2023/24 - nieobecność

mgr Bartosz Kościuch

nauczyciel dyplomowany, fizjoterapeuta, wykładowca na Uniwersytecie Warszawskim, ukończone:

 •  Akademia Wychowania Fizycznego w zakresie Wychowanie Fizyczne i Rehabilitacji
  studia podyplomowe w zakresie:
  osteopatii- FICO Osteopathy Academy
  rehabilitacji sportowej- Wyższa Szkoła Mazowiecka w Warszawie

Kursy kwalifikacyjne i specjalistyczne: PNF, integracja bilateralna, integracja sensoryczna, diagnoza i terapia tkanek miękkich, kinesioteraping.

Fizjoterapeuta - zastępstwo

Julia Trześniowska

nauczyciel początkujący,terapeuta i diagnosta sensoryczny,terapeuta zajęciowy, terapeuta ręki. Ukończone:

 • Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie
 • Centrum Integracji Sensorycznej w Warszawie

W trakcie nauki:

 • Wyższa Szkoła Rehabilitacji w Warszawie
 • Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie

Nauczyciel rytmiki

mgr Zuzanna Morzycka-Markowska

Mając na uwadze jak najlepsze kwalifikacje i zdobywanie nowych umiejętności, kadra pedagogiczna systematycznie uczestniczy w wielu szkoleniach, kursach i warsztatach, które prócz wiedzy merytoryczno-dydaktycznej dostarczają również sporo nowych pomysłów do pracy i zabawy z dziećmi.