Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Kadra

Ideą przewodnią pracy nauczycieli naszej placówki jest poszanowanie godności każdego dziecka oraz umiejętność współdziałania z wychowankami i ich rodziną. Dążenie do osiągnięcia przez nasze dzieci jak najwyższego poziomu sprawności umysłowej, emocjonalnej i społecznej, czyli tzw. gotowości szkolnej.

Aby dobrze nauczać należy samemu być doskonale przygotowanym do pracy. Nauczyciele pracujący w naszym przedszkolu posiadają wysokie kwalifikacje zdobyte na różnorodnych studiach, studiach podyplomowych, kursach, szkoleniach i warsztatach.

Dyrektor przedszkola mgr Dorota Wawrzyniuk

 nauczyciel dyplomowany, ukończone:

 • Akademia Pedagogiki Specjalnej w zakresie pedagogiki specjalnej; specjalność: surdopedagogika.
 • Studia podyplomowe: Uniwersytet Warszawski, kierunek: edukacja początkowa i reedukacja.
 • Studia podyplomowe: Uniwersytet Warszawski, kierunek: Polityka i zarządzanie oświatą.

kursy kwalifikacyjne i specjalistyczne: CAE - Certificate in Advanced English, kurs kwalifikacyjny z zakresu metodyki nauczania języka angielskiego, kurs I i II stopnia w zakresie Ruchu Rozwijającego w oparciu o metodę W. Sherborne, Integracja Sensoryczna, Terapia ręki z elementami stymulacji polisensorycznej i sensomotorycznej.

Nauczyciele wychowania przedszkolnego:

mgr Ewa Kuran

nauczyciel dyplomowany, ukończone:

 •  Wyższe Studia Magisterskie na Uniwersytecie Warszawskim, kierunek: Pedagogika Ogólna
 • Studia Podyplomowe w Wyższej Szkole Pedagogicznej w W-wie, kierunek Pedagogika Przedszkolna.

kursy kwalifikacyjne i specjalistyczne: metoda Dobrego Startu, Nowe Metody nauki czytania.

mgr Karolina Banaszek

nauczyciel dyplomowany, ukończone:

 •  Akademia Pedagogiki Specjalnej na kierunku Pedagogika Specjalna w zakresie Pedagogiki Terapeutyczne,
 • Studia podyplomowe na Uniwersytecie Warszawskim w zakresie Edukacji Początkowej i Reedukacji,
 • Studia podyplomowe w Akademii Pedagogiki Specjalnej na kierunku Edukacja Integracyjna i włączająca.

kursy kwalifikacyjne i specjalistyczne: MAKATON - kurs podstawowy, TUS, 1 stopień Terapii Ręki - aCentrum, realizator programu Przyjaciele Zippiego.

mgr Weronika Bocianowska

nauczyciel dyplomowany, ukończone:

 • Akademia Pedagogiki Specjalnej studia 5-letnie magisterskie, kierunek: pedagogika specjalna, specjalność: wczesna interwencja z wychowaniem przedszkolnym
 • Studia podyplomowe – Pedagogika osób niepełnosprawnych intelektualnie (Oligofrenopedagogika)
 • Studia podyplomowe – Kształcenie muzyczno-ruchowe z elementami metody Orffa

kursy kwalifikacyjne i specjalistyczne: MAKATON – kurs podstawowy, Metoda Dobrego Startu 2 części

mgr Sylwia Zienkiewicz

nauczyciel dyplomowany, ukończone:

 • Wyższe Studia Licencjackie na kierunku Pedagogika, o specjalności Pedagogika Przedszkolna z Terapią Pedagogiczną
 • Wyższe Studia Magisterskie w Warszawskiej Wyższej Szkole Humanistycznej na kierunku Pedagogika, o specjalności Pedagogika Wczesnoszkolna i Przedszkolna z Terapią Pedagogiczną,

kursy kwalifikacyjne i specjalistyczne: 3-częściowy kurs Metoda Dobrego Startu, szkolenie dla realizatorów programu pt. Przyjaciele Zippiego.

mgr Justyna Węgorek

nauczyciel początkujący (dawniej kontraktowy), ukończone:

 • Wyższe Studia Licencjackie na Akademii Pedagogiki Specjalnej im.Marii Grzegorzewskiej o specjalności surdopedagogika, wychowanie przedszkolne,
 • Wyższe Studia Magisterskie na Akademii Pedagogiki Specjalnej im.Marii Grzegorzewskiej o specjalności edukacja integracyjna i włączająca

Kursy kwalifikacyjne i specjalistyczne: Integracja Sensoryczna (Polskie Stowarzyszenie Terapeutów Integracji Sensorycznej), 2 stopniowy kurs z zakresu Diagnoza i Terapia Ręki, Kurs 1 stopnia Ruch Rozwijający bazujący na pracy Weroniki Sherborne, Kurs kwalifikacyjny z zakresu metodyki nauczania języka angielskiego w okresie wczesnoszkolnym (w MSCDN), Pearson Test of English General (CEF B2).

Nauczyciele współorganizujący kształcenie integracyjne oraz kształcenie dzieci niepełnosprawnych

mgr Dorota Barbara Kaczmarek

nauczyciel dyplomowany, ukończone:

 • Studia Magisterskie w zakresie Oligofrenopedagogika

kursy kwalifikacyjne i specjalistyczne: Zajęcia Korekcyjno-Wyrównawcze,  1 stopień Terapii Ręki - aCentrum.

mgr Dorota Katarzyna Kaczmarek
 • nauczyciel dyplomowany, Terapeuta Integracji Sensorycznej, ukończone: Wyższe Studia Magisterskie na Uniwersytecie Warszawskim w zakresie Pedagogiki Ogólnej
 • Studia Podyplomowe na Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie w zakresie Oligofrenopedagogik
 • Studia Podyplomowe na Uniwersytecie Warszawskim w zakresie Edukacji Początkowej (nauczanie dzieci w wieku 3-9 lat) i Reedukacji
  Kursy kwalifikacyjne i specjalistyczne: Integracja Sensoryczna (Polskie Stowarzyszenie Terapeutów Integracji Sensorycznej),1 stopień Terapii Ręki - aCentrum
mgr Agnieszka Gajewska

nauczyciel dyplomowany, ukończone:

 • Studia Licencjackie w Wyższej Szkole Pedagogicznej TWP w Warszawie Na kierunku: Pedagogika w zakresie Pedagogika Specjalna i Wczesnoszkolna,
 • Studia Magisterskie na Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie na kierunku: Pedagogika Specjalna w zakresie Pedagogiki Niepełnosprawnych Intelektualnie

kursy kwalifikacyjne i specjalistyczne: Integracja Sensoryczna (Polskie Stowarzyszenie Terapeutów Integracji Sensorycznej), 1 stopień Terapii Ręki - aCentrum, MAKATON 3 stopień.

mgr Edyta Sołtysiak

nauczyciel początkujący (dawniej kontraktowy), pedagog specjalny, ukończone:

 • Studia Magisterskie w zakresie tyflopedagogiki – Akademia Pedagogiki Specjalne,
 • Studia podyplomowe w zakresie edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną i autyzmem – Akademia Pedagogiki Specjalnej
 • Studia podyplomowe w zakresie diagnozy i terapii dziecka z zaburzeniami integracji sensorycznej

kursy kwalifikacyjne i specjalistyczne: Integracja Sensoryczna (Polskie Stowarzyszenie Terapeutów Integracji Sensorycznej).

mgr Paulina Lenart (zastępstwo)

nauczyciel, ukończone:

 • Studia licencjackie: Wszechnica Polska Szkoła Wyższa w Warszawie, kierunek: pedagogika, specjalność: pedagogika resocjalizacyjna  profilaktyka uzależnień.
 • Studia magisterskie: Uczelnia Korczaka, kierunek: pedagogika, specjalność: diagnoza i terapia pedagogiczna.

Logopeda

mgr Katarzyna Bartkiewicz-Godoń

nauczyciel dyplomowany; logopeda, Terapeuta Integracji Sensorycznej, ukończone:

 • Wyższe Studia Magisterskie w zakresie Pedagogiki Ogólnej
 • Studia Podyplomowe w zakresie Logopedii, Uniwersytet Warszawski
 • Studia Podyplomowe w zakresie Logopedii Uniwersytet Gdański
 • Studia Podyplomowe w zakresie Surdopedagogiki
 • Studia specjalistyczne w zakresie Surdologopedii
 • Studia specjalistyczne w zakresie Neurologopedii

Kursy kwalifikacyjne i specjalistyczne: Integracja Sensoryczna (Polskie Stowarzyszenie Terapeutów Integracji Sensorycznej)

Psycholog

mgr Katarzyna Waszkiewicz-Skoczylas

nauczyciel dyplomowany, psycholog

Fizjoterapeuta

mgr Bartosz Kościuch

nauczyciel dyplomowany, fizjoterapeuta, wykładowca na Uniwersytecie Warszawskim, ukończone:

 •  Akademia Wychowania Fizycznego w zakresie Wychowanie Fizyczne i Rehabilitacji
  studia podyplomowe w zakresie:
  osteopatii- FICO Osteopathy Academy
  rehabilitacji sportowej- Wyższa Szkoła Mazowiecka w Warszawie

Kursy kwalifikacyjne i specjalistyczne: PNF, integracja bilateralna, integracja sensoryczna, diagnoza i terapia tkanek miękkich, kinesioteraping.

Nauczyciel rytmiki

mgr Zuzanna Morzycka-Markowska

Mając na uwadze jak najlepsze kwalifikacje i zdobywanie nowych umiejętności, kadra pedagogiczna systematycznie uczestniczy w wielu szkoleniach, kursach i warsztatach, które prócz wiedzy merytoryczno-dydaktycznej dostarczają również sporo nowych pomysłów do pracy i zabawy z dziećmi.