Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. jeżeli korzysta Pan/Pani z odnośnika na stronie będącego adresem e-mail placówki to zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi,
4. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
7. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Wrzesień plan dydaktyczno-wychowawczy

Przedszkole Integracyjne nr 404                                                                                Małgorzata Komorowska

Plan pracy dydaktyczno – wychowawczej

WRZESIEŃ 2022, GRUPA I

 1. Ja i moi koledzy – poznajmy się. (01-09.09.2022)
 • poznajemy swoje imiona w zabawie „Poznajmy się” oraz podczas zabaw dowolnych.
 • zapoznanie z wyglądem własnej sali, łazienki oraz ogrodem przedszkolnym.
 • stwarzanie dzieciom warunków do adaptacji w przedszkolu:

- zachęcanie do wspólnych zabaw przy muzyce, w ogrodzie przedszkolnym  przy korzystaniu z zabawek w sali,

- zapoznanie z zasadami zgodnego korzystania z zabawek, wspólne porządkowanie.

 • budowanie poczucia bezpieczeństwa w nowych sytuacjach; rozwijanie zachowań prospołecznych – stosowanie form grzecznościowych w kontaktach z rówieśnikami i osobami dorosłymi.
 1. Nasze przedszkole – „Bezpieczna placówka”. (12-16.09.2022)
 • poznajemy zasady dotyczące bezpiecznego funkcjonowania w przedszkolu ( kształcenie umiejętności bezpiecznego korzystania z zabawek, korzystanie ze sprzętu w sali gimnastycznej oraz w ogrodzie przedszkolnym wg ustalonych zasad, wychodzenie z sali do łazienki oraz innych miejsc należących do przedszkola) pod opieką dorosłego.
 • „Jestem sobie przedszkolaczek”, „Bezpiecznie się przemieszczam”, „Pięć paluszków” – zabawy i piosenki zmierzające do bezpiecznego funkcjonowania dziecka w przedszkolu.
 • „Co to jest?”, „Paluszkowe ludziki”, „Moja grupa” – udział dzieci w ćwiczeniach i zabawach ruchowych w celu nazywania i orientacji w schemacie własnego ciała.
 • słuchanie utworów muzycznych – wyrażanie muzyki ruchem.
 • poznanie pojęcia zbioru przedmiotów, próby klasyfikowania jego elementów według jednej cechy; kształtowanie umiejętności przeliczania elementów.
 • zachęcanie do dbania o ład i porządek w najbliższym otoczeniu, wyrabianie nawyku współpracy.
 • Różnorodność świata zwierząt – temat kompleksowy „Mój dom – moje podwórko” (19-30.09.2022)
 • „Mój dom”, „Plastoludki”, „Klocki” – wyjaśnianie pojęć: dom, rodzice, rodzeństwo, rodzina; zapoznanie z różnymi zwierzętami i nazwami ich domów.
 • „Zwierzęta lądowe i wodne” – próby podziału, wykorzystanie ilustracji i filmów edukacyjnych, rozbudzanie zainteresowania światem zwierząt.
 • wykonywanie prac plastycznych – usprawnianie dłoni, rozwijanie orientacji w układzie elementów na płaszczyźnie, wyrabianie kreatywności i wyobraźni.
 • usprawnianie aparatu mowy poprzez wypowiadanie się dowolne dzieci oraz podczas śpiewu i recytacji; panowanie nad siłą głosu (głośno – szeptem); próby przedstawiania głosem zmian dynamicznych (szybko – wolno) – wykorzystanie prostych rymowanek.
 • uwrażliwianie na dźwięki otoczenia, rozwijanie poprawności ruchowej podczas naśladowania sposobu poruszania się zwierząt, doskonalenie aparatu głosowego – powtarzanie dźwięków wydawanych przez zwierzęta (hau, mu, ko, kwa).
 • zwrócenie uwagi na piękno i estetykę najbliższego środowiska dzięki otaczającej nas przyrodzie – ilustracje i filmy ze zwierzętami i roślinami.