Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Wrzesień plan dydaktyczno-wychowawczy

Przedszkole Integracyjne nr 404                                                                                Małgorzata Komorowska

Plan pracy dydaktyczno – wychowawczej

WRZESIEŃ 2022, GRUPA I

 1. Ja i moi koledzy – poznajmy się. (01-09.09.2022)
 • poznajemy swoje imiona w zabawie „Poznajmy się” oraz podczas zabaw dowolnych.
 • zapoznanie z wyglądem własnej sali, łazienki oraz ogrodem przedszkolnym.
 • stwarzanie dzieciom warunków do adaptacji w przedszkolu:

- zachęcanie do wspólnych zabaw przy muzyce, w ogrodzie przedszkolnym  przy korzystaniu z zabawek w sali,

- zapoznanie z zasadami zgodnego korzystania z zabawek, wspólne porządkowanie.

 • budowanie poczucia bezpieczeństwa w nowych sytuacjach; rozwijanie zachowań prospołecznych – stosowanie form grzecznościowych w kontaktach z rówieśnikami i osobami dorosłymi.
 1. Nasze przedszkole – „Bezpieczna placówka”. (12-16.09.2022)
 • poznajemy zasady dotyczące bezpiecznego funkcjonowania w przedszkolu ( kształcenie umiejętności bezpiecznego korzystania z zabawek, korzystanie ze sprzętu w sali gimnastycznej oraz w ogrodzie przedszkolnym wg ustalonych zasad, wychodzenie z sali do łazienki oraz innych miejsc należących do przedszkola) pod opieką dorosłego.
 • „Jestem sobie przedszkolaczek”, „Bezpiecznie się przemieszczam”, „Pięć paluszków” – zabawy i piosenki zmierzające do bezpiecznego funkcjonowania dziecka w przedszkolu.
 • „Co to jest?”, „Paluszkowe ludziki”, „Moja grupa” – udział dzieci w ćwiczeniach i zabawach ruchowych w celu nazywania i orientacji w schemacie własnego ciała.
 • słuchanie utworów muzycznych – wyrażanie muzyki ruchem.
 • poznanie pojęcia zbioru przedmiotów, próby klasyfikowania jego elementów według jednej cechy; kształtowanie umiejętności przeliczania elementów.
 • zachęcanie do dbania o ład i porządek w najbliższym otoczeniu, wyrabianie nawyku współpracy.
 • Różnorodność świata zwierząt – temat kompleksowy „Mój dom – moje podwórko” (19-30.09.2022)
 • „Mój dom”, „Plastoludki”, „Klocki” – wyjaśnianie pojęć: dom, rodzice, rodzeństwo, rodzina; zapoznanie z różnymi zwierzętami i nazwami ich domów.
 • „Zwierzęta lądowe i wodne” – próby podziału, wykorzystanie ilustracji i filmów edukacyjnych, rozbudzanie zainteresowania światem zwierząt.
 • wykonywanie prac plastycznych – usprawnianie dłoni, rozwijanie orientacji w układzie elementów na płaszczyźnie, wyrabianie kreatywności i wyobraźni.
 • usprawnianie aparatu mowy poprzez wypowiadanie się dowolne dzieci oraz podczas śpiewu i recytacji; panowanie nad siłą głosu (głośno – szeptem); próby przedstawiania głosem zmian dynamicznych (szybko – wolno) – wykorzystanie prostych rymowanek.
 • uwrażliwianie na dźwięki otoczenia, rozwijanie poprawności ruchowej podczas naśladowania sposobu poruszania się zwierząt, doskonalenie aparatu głosowego – powtarzanie dźwięków wydawanych przez zwierzęta (hau, mu, ko, kwa).
 • zwrócenie uwagi na piękno i estetykę najbliższego środowiska dzięki otaczającej nas przyrodzie – ilustracje i filmy ze zwierzętami i roślinami.