Zajęcia

 

W przedszkolu codziennie w każdej grupie odbywają się zajęcia programowe.

W maluszkach jest to jedno zajęcie od 15 do 20 min, w grupach starszych dwa zajęcia od 20 do 30 min. Po zajęciach programowych mają miejsce czynności higieniczno-porządkowe, samoobsługowe, odpoczynek. W tym czasie dzieci słuchają bajek, opowieści, muzyki. Ponadto jest to czas na pobyt w ogrodzie, zabawy i zajęcia w małych grupach wg zainteresowań, zajęcia indywidualne, zabawy ruchowe, zabawy i zajęcia usprawniające funkcje poznawcze.

 

Dodatkowe zajęcia w ramach podstawy programowej:

język angielski
– grupa I – 2 razy w tygodniu po 15 min
– grupa II – 2 razy w tygodniu po 20 min
– grupa III – 2 razy w tygodniu po 30 min
– grupa IV – 2 razy w tygodniu po 30 min

 

Zajęcia dodatkowe (po godzinie 13.00):

• gimnastyka korekcyjna (dla wszystkich grup) – 1 raz w tygodniu

 


 

W ciągu tygodnia w ramach podstawy programowej realizowane są zajęcia:

 

• mowa i umiejętności komunikacyjne

dzieci poznają opowiadania wiersze i inne utwory w formie teatrzyków, opowiadań, recytacji; korzystamy z metod:

• Glottodydaktyki według prof. B. Rocławskiego
• Metody Globalnego Czytania wg I. Majchrzak
Metody Dobrego Startu wg M. Bogdanowicz
• Metody Stymulacji Polisensorycznej wg pór roku
• „Poranny Krąg”, „Przedszkolaki Krok Drugi” i innych, łącząc je na zajęciach lub stosując jako samodzielne zajęcia

 

• kształtowanie pojęć matematycznych

realizujemy Program Edukacji Matematycznej prof. E. Gruszczyk-Kolczyńskiej, który w najlepszy sposób przygotowuje naszych wychowanków do podjęcia nauki w szkole w tym zakresie. Doskonale rozwija dziecięcy umysł, zwłaszcza w zakresie inteligencji operacyjnej (rozumowanie), wprowadza w świat matematyki dostępnej dzieciom, kształci odporność emocjonalną na sytuacje trudne.

 

plastyka

ma na celu rozwijanie wyobraźni twórczej, inicjatywy, pomysłowości oraz umiejętności wyrażania ich w dostępnych formach ekspresji. W pracy z dziećmi wykorzystujemy najczęściej: malowanie farbami (plakatowymi, akwarelami), rysowanie flamastrem, węglem, ołówkiem, kredą, kredkami (ołówkowymi, pastelami, świecowymi, bambino), wycinanie, wydzieranie, papieroplastyka, tworzenie prac z materiałów naturalnych, mas plastycznych itp. Od roku szkolnego 2014/15 realizowany jest autorski program plastyczny „W KRĘGU SZTUKI”.

 

• rozwijanie sprawności ruchowej

realizowana jest w przedszkolu w postaci:

• gimnastyki korekcyjnej prowadzonej przez specjalistę w tym zakresie
• gimnastyki prowadzonej przez nauczycieli wg metody K. Wlaźnik
• zabaw ruchowych w sali i w ogrodzie przedszkolnym

oraz wykorzystujących metody:

• Metoda Integracji Sensorycznej
• Metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne

 

• umuzykalnienie z akompaniamentem

dzieci uczą się śpiewać piosenki, poznają do nich zabawy rytmiczne i ruchowe, słuchają piosenek, opowieści ruchowych, improwizacji, utworów muzycznych w wersjach instrumentalnych, grają na prostych instrumentach perkusyjnych, tworzą ilustracje muzyczno-ruchowe do piosenek, wierszy i opowieści, rozwiązują zagadki słuchowe.

 

• inne zajęcia:

• religia w grupie 6-latków raz w tygodniu (za zgodą rodziców)
• teatrzyki i koncerty
• zajęcia w pracowni ceramiki Angoba