Program pracy

 

Podmiotem naszej działalności są dzieci, ponieważ to ONE tworzą przyszłe społeczeństwo naszej ojczyzny. Aby wychować i wykształcić je jak najlepiej staramy się tak opracowywać plany pracy dydaktyczno-wychowawczej, aby realizacja ich przynosiła jak najlepsze efekty.

 

Praca z dziećmi w naszym przedszkolu realizowana jest na podstawie:

• Podstawy Programowej Wychowania Przedszkolnego MEN
• Programie Wychowania Przedszkolnego „W kręgu zabawy”
• Programie Wychowania Przedszkolnego „Od przedszkola do pierwszaka”
• Rocznym Planie Pracy opracowanym przez Dyrektora Przedszkola i Radę Pedagogiczną
• Programie „Dziecięca matematyka”
• Programie edukacji ekologicznej m.st.Warszawy
• Miesięcznych Planach Pracy przygotowywanych dla poszczególnych grup przez nauczycieli

 


 

ROCZNA TEMATYKA KOMPLEKSOWA DO REALIZACJI W PRZEDSZKOLU INTEGRACYJNYM NR 404 W ROKU SZKOLNYM 2017/2018:

 

PAŃSTWA EUROPY
W zakresie rocznego tematu wskazane do poznania państwa i wybrane miasta , zabytki, (wybrane elementy architektury, krajobrazu, i inne)

Polska – miejsca wakacyjnych wyjazdów, stolica, hymn, godło, zabytkowe budowle z Warszawy oraz np.: Krakowa, Gdańska, Malborka;
Niemcy – stolica Berlin, Brama Brandenburska;
Rosja – stolica Moskwa , Cerkiew Wasyla Błogosławionego , Aleksander Puszkin- bajka o Rybaku i złotej rybce;
Finlandia – Laponia, jazda saniami zaprzężonymi w renifery, skutery śnieżne, sauna;
Dania – port w Kopenhadze, Tivoli dziecięcy park rozrywki , kopenhaska syrenka * porównanie z warszawską, baśnie J.H. Andersena, klocki Lego (Nazwę Lego przedsiębiorstwo przyjęło w 1934 r. Jest to skrót utworzony od duńskiego zwrotu „Leg godt” (baw się dobrze), natomiast jednym ze znaczeń tego wyrazu po łacinie jest „składam”)
Wielka Brytania – stolica Londyn: zegar z dzwonem Big Ben, pałac Buckingham zmiana warty, piętrowe autobusy, kamienny krąg Stonehenge w Salisbury;
Francja – stolica Paryż, rzeka Sekwana, miejsca wypoczynku – wybrzeże, góry, wieża Eiffla, Łuk Triumfalny, Mona Liza, wybrane bajki Charles Perrault;
Włochy – stolica Rzym, miejsca wypoczynku – wybrzeże, góry, Neapol – Wulkan Wezuwiusz, amfiteatr Koloseum (duża, eliptyczna budowla o długości 188 m i szerokości 156 m, obwodzie 524 m, wysokości 48,5 m, z pojemną widownią, która mogła pomieścić pomiędzy 45 a 50 tysiącami widzów).

Temat kompleksowy PAŃSTWA EUROPY będzie realizowany w połączeniu z programem własnym W KRĘGU SZTUKI.

 

„W KRĘGU SZTUKI” – realizacja programu autorskiego będzie kontynuowana zgodnie z propozycjami opisanymi w programie plastycznym. W ramach programu nauczyciele realizują 6 wybranych tematów kompleksowych w ciągu roku szkolnego. W trakcie realizacji nauczyciele organizują urozmaiconą działalność dzieci:

• obserwacje i pokazy – w tym: obrazy, rzeźby, albumy, zdjęcia, obcowanie z dziełami sztuki w muzeach galeriach i na wystawach;
• udostępnianie dzieciom sztuki plastycznej – oglądanie reprodukcji, prezentacje multimedialne, wystawy prac dziecięcych;
• spotkania z artystami;
• zachęcanie i inspirowanie dzieci do spontanicznej działalności plastycznej;
• swobodne wypowiadanie się na temat dzieł sztuki i własnej twórczości;
• bogacenie doznań artystycznych i pozytywnych przeżyć poprzez bezpośredni kontakt z dziełami sztuki;
• kierowanie aktywnością plastyczną dziecka, które ma trudności w samodzielnym tworzeniu własnych prac plastycznych;
• utrwalanie wiadomości dotyczących dzieł sztuki i ich twórców – organizowanie mini konkursów, quizów;
• poznawanie różnorodnych technik plastycznych;
• stosowanie różnorodnych materiałów i narzędzi do prac artystycznych;
• odtwarzanie wybranych dzieł wg wzoru;
• podtrzymywanie u dzieci pozytywnej motywacji do utrwalania nabytych wiadomości i umiejętności.

 

NORMY W ŻYCIU PRZEDSZKOLAKA

Wrzesień – Normy dotyczące czynności samoobsługowych
Zdejmowanie i nakładanie odzieży, przechowywanie odzieży podczas przebierania się do ćwiczeń, wyjść do ogrodu . Pokaz, nauka i przyzwyczajenie dzieci do prawidłowego zdejmowania (tak by nie była przewleczona na lewą stronę) i nakładania odzieży.

Bezpieczne i estetyczne pozostawianie kapci podczas zajęć ruchowych i ćwiczeń gimnastycznych.
Nauka prawidłowego mycia rąk (zgodnie z ustaloną kolejnością)  właściwe i celowe korzystanie z toalety.

Październik – Bezpieczeństwo własne i innych w przedszkolu
Wdrażanie dzieci do komunikowania złego samopoczucia.
Alergie pokarmowe, konieczność przestrzegania diety.

Zasady korzystania z zabawek w sali i ogrodzie – zgodnie z przeznaczeniem.
Zgodne współdziałanie i zabawy w grupie.
Sygnalizowanie nauczycielowi zagrożeń, uszkodzonych zabawek, nieprawidłowych zachowań innych dzieci.
Poruszanie się po pomieszczeniach przedszkola.

Listopad – Racjonalne żywienie i kulturalne jedzenie
Wartości odżywcze produktów i walory smakowe potraw.

Zależność miedzy odżywianiem i zdrowiem.
Prawidłowe spożywanie posiłków

Styczeń – Bezpieczeństwo poza przedszkolem
Zasady bezpiecznego poruszania się po ulicach (także po chodnikach – przechodzenie prawa stroną, przechodzenie po wyznaczonych miejscach na ulicach, przechodzenie a nie przebieganie).

Zachowanie ostrożności w kontaktach z nieznajomymi – sposoby postępowania w sytuacjach zagrożenia.
Zachowanie ostrożności wobec zwierząt,

Marzec – Nawiązywanie pozytywnych relacji z rówieśnikami
Jasne i wyraziste komunikowanie własnych oczekiwań, uczenie się mówienia o własnych emocjach (co lubię, czego nie lubię, jestem zły, zadowolony – dlaczego).

Postępowanie zgodnie z zasadą „zachowuję się wobec innych tak, jak chciałbym żeby inni zachowywali się wobec mnie”.
Sposoby rozwiązywania konfliktów – uczenie mówienia np. źle postąpiłem/łam – przepraszam.
Stosowanie zwrotów grzecznościowych: Dzień  dobry, dziękuję za pomoc, dziękuję za uprzejmość.
Akcentowanie pozytywnych zachowań dzieci wygłaszanie pochwał na forum grupy.

Kwiecień – Uniwersalne wartości
Prawda, przyjaźń, pomoc słabszym.

Rozróżnianie dobra i zła, po czym poznać, że zachowanie, postępowanie jest dobre lub złe, uzasadnianie własnych ocen.

Maj – Utrwalenie zasad poznanych podczas realizacji tematyki
(lub ponowna realizacja tematu sprawiającego trudności dzieciom)

Czerwiec – Bezpieczny wypoczynek
Bezpiecznie nad wodą: morze, jezioro, inne akweny wodne, w  górach.

Nauka właściwych zachowań pomagających dziecku radzić sobie bezpiecznie w trudnych sytuacjach.

WSKAZANIA:
– mini konkursy w grupach pt. „Grzeczności nauczyłam/łem się w przedszkolu z zastosowaniem przysłów, rymowanek, wiedzy…”
– wystawa plastyczna „Zasady, których przestrzegamy” – prace plastyczne dotyczące norm obrazkowych wykonane przez dzieci.

 

TEMATYKA OKOLICZNOŚCIOWA
realizacja tematów związanych ze świętami, porami roku, zainteresowaniami dzieci i pasjami nauczycieli.

 


 

Planowane wycieczki i uroczystości w roku szkolnym 2017/18:

WRZESIEŃ 2017
28.09.2017 godz. 9:30 – Trzy zagadki Królowej Agatki

PAŹDZIERNIK 2017
25.10.2016 godz. 9:30 – Cyrk sznurkowy

LISTOPAD 2017
22.11.2017 godz. 11:30 – La Sol De Espana – Słoneczna Hiszpania

GRUDZIEŃ 2017
13.12.2017 godz. 14:30 (grupy III i IV), godz. 15:15 (grupa I i II) – przedstawienie świąteczne
15.12.2017 godz. 10:45 – Mikołaj

LUTY 2018
15.02.2018 – Tańce

MARZEC 2018
28.03.2018 godz. 11:15 – Moja Warszawa – Zabawa w starej Warszawie

KWIECIEŃ 2018
11.04.2018 godz. 9:30 – Na wozie

MAJ 2018
23.05.2018 godz. 10:00 – Marionetki

 


 

Inne ważne daty
Koniec zajęć w przedszkolu 29.06.2018