Program pracy

 

Podmiotem naszej działalności są dzieci, ponieważ to ONE tworzą przyszłe społeczeństwo naszej ojczyzny. Aby wychować i wykształcić je jak najlepiej staramy się tak opracowywać plany pracy dydaktyczno-wychowawczej, aby realizacja ich przynosiła jak najlepsze efekty.

 

Praca z dziećmi w naszym przedszkolu realizowana jest na podstawie:

• Podstawy Programowej Wychowania Przedszkolnego MEN
• Programie Wychowania Przedszkolnego „W kręgu zabawy”
• Programie Wychowania Przedszkolnego „Od przedszkola do pierwszaka”
• Rocznym Planie Pracy opracowanym przez Dyrektora Przedszkola i Radę Pedagogiczną
• Programie „Dziecięca matematyka”
• Programie edukacji ekologicznej m.st.Warszawy
• Miesięcznych Planach Pracy przygotowywanych dla poszczególnych grup przez nauczycieli

 


 

ROCZNA TEMATYKA KOMPLEKSOWA DO REALIZACJI W PRZEDSZKOLU INTEGRACYJNYM NR 404 W ROKU SZKOLNYM 2019/2020:

LUDZIE LUDZIOM – POZNAJEMY ZAWODY

Dzieci są ciekawe świata, interesują się pracą zawodową członków swojej rodziny. Głównym założeniem realizowanego tematu wiodącego jest poszerzenie wiedzy naszych podopiecznych na temat różnych zawodów, poznanie specyfiki pracy, zainteresowań dzieci, jak i wyrobienie wśród przedszkolaków szacunku do ludzkiej pracy, uświadomienie znaczenia pracy w życiu człowieka. Do realizacji tematów wykorzystane zostaną zabawy dydaktyczne, tematyczne oraz ruchowe. Zajęcia urozmaicone zostaną przeróżnymi pomocami dydaktycznymi, opowiadaniami , ilustracjami oraz przyrządami związanymi z danym zawodem. Prace plastyczne pozwolą odzwierciedlić obserwacje i zdobytą wiedzę. Bardzo ważną rolę w tych zajęciach odegrają zaproszeni goście oraz zorganizowane wyjazdy, których celem będzie poznanie specyfiki pracy poznanych zawodów. Serdecznie zapraszamy Rodziców do aktywności!!

Wrzesień – krawcowa
Październik – lekarz, pielęgniarka, ratownik
Listopad – policjant kolejarz, tramwajarz
Grudzień – górnik
Styczeń – kucharz
Luty – pilot lub pocztowiec i listonosz
Marzec – bibliotekarz, drukarz lub aktor, teatr – wycieczka do teatru
Kwiecień – pisarze (pisarze dla dzieci)
Maj – strażak, strażnik miejski lub malarz,
Czerwiec– Powtórzenie i podsumowanie wiadomości z tematu


Powyżej zawarte są propozycje, możliwa jest zamiana zawodu np. zgodnie z zainteresowaniem dzieci, zawodami wykonywanymi przez rodziców.

Normy w życiu przedszkolaka

Wrzesień – Normy dotyczące czynności samoobsługowych. Zdejmowanie i nakładanie odzieży,  przechowywanie odzieży podczas      przebierania się do ćwiczeń, wyjść do ogrodu. Nauka prawidłowego mycia rąk, korzystania z toalety, spożywania posiłków.

Październik – Bezpieczeństwo własne i innych w przedszkolu. Zasady korzystania z zabawek w sali i ogrodzie. Zgodne współdziałanie i zabawy w grupie. Sygnalizowanie nauczycielowi zagrożeń, uszkodzonych zabawek, nieprawidłowych zachowań innych dzieci.Poruszanie się po pomieszczeniach przedszkola.

Listopad– Nawiązywanie pozytywnych relacji z rówieśnikami. Jasne i wyraziste komunikowanie własnych oczekiwań, uczenie się mówienia o własnych emocjach (co lubię, czego nie lubię, jestem zły, zadowolony – dlaczego). Postępowanie zgodnie z zasadą: zachowuję się wobec i innych tak, jak chciałbym żeby inni zachowywali się wobec mnie. Sposoby rozwiązywania konfliktów, wybaczamy sobie nawzajem i przepraszamy i uśmiechamy się do siebie. Stosowanie zwrotów grzecznościowych. Akcentowanie pozytywnych zachowań, wygłaszanie pochwał.

Styczeń – Racjonalne żywienie i kulturalne jedzenie. Wartości odżywcze produktów i walory smakowe potraw,. Zależność miedzy odżywianiem i zdrowiem. Prawidłowe spożywanie posiłków

Marzec – Bezpieczeństwo poza przedszkolem. Zasady bezpiecznego poruszania się po ulicach (także po chodnikach-
przechodzenie prawa stroną, uwaga na rowery). Zachowanie bezpieczeństwa w kontaktach z nieznajomymi. Zachowanie ostrożności wobec zwierząt.

Kwiecień – Uniwersalne wartości: Prawda, przyjaźń, pomoc słabszym, Rozróżnianie dobra i zła, uzasadnianie własnych ocen

Maj, Czerwiec – Utrwalenie zasad poznanych podczas realizacji tematyki (lub ponowna realizacja tematu sprawiającego trudności dzieciom)

Uczenie dzieci w podczas codziennych działań, czynności podstawowych zwrotów grzecznościowych: dziękuję, proszę, poproszę , przepraszam , dzień dobry, do widzenia. 

Tematy kompleksowe są realizowane w połączeniu z programem własnym W KRĘGU SZTUKI.

„W KRĘGU SZTUKI” – realizacja programu autorskiego będzie kontynuowana zgodnie z propozycjami opisanymi w programie plastycznym. W ramach programu nauczyciele realizują 6 wybranych tematów kompleksowych w ciągu roku szkolnego. W trakcie realizacji nauczyciele organizują urozmaiconą działalność dzieci:

• obserwacje i pokazy – w tym: obrazy, rzeźby, albumy, zdjęcia, obcowanie z dziełami sztuki w muzeach galeriach i na wystawach;
• udostępnianie dzieciom sztuki plastycznej – oglądanie reprodukcji, prezentacje multimedialne, wystawy prac dziecięcych;
• spotkania z artystami;
• zachęcanie i inspirowanie dzieci do spontanicznej działalności plastycznej;
• swobodne wypowiadanie się na temat dzieł sztuki i własnej twórczości;
• bogacenie doznań artystycznych i pozytywnych przeżyć poprzez bezpośredni kontakt z dziełami sztuki;
• kierowanie aktywnością plastyczną dziecka, które ma trudności w samodzielnym tworzeniu własnych prac plastycznych;
• utrwalanie wiadomości dotyczących dzieł sztuki i ich twórców – organizowanie mini konkursów, quizów;
• poznawanie różnorodnych technik plastycznych;
• stosowanie różnorodnych materiałów i narzędzi do prac artystycznych;
• odtwarzanie wybranych dzieł wg wzoru;
• podtrzymywanie u dzieci pozytywnej motywacji do utrwalania nabytych wiadomości i umiejętności.

 

TEMATYKA OKOLICZNOŚCIOWA
realizacja tematów związanych ze świętami, porami roku, zainteresowaniami dzieci i pasjami nauczycieli.

 

Planowane wycieczki i uroczystości w roku szkolnym 2019/20

PAŹDZIERNIK 2019
wyjście do teatru grupy III i IV

GRUDZIEŃ 2019
Uroczystość świąteczna: występy dzieci, wspólne kolędowanie, poczęstunek w salach
Spotkanie z  Mikołajem

STYCZEŃ 2020
Dzień Babci i Dziadka –

LUTY 2020
bal karnawałowy

KWIECIEŃ 2020
wyjście do teatru grupy I i II

MAJ 2020 wycieczka dla wszystkich grup

uroczystość zakończenia przedszkola połączona z  zakończeniem roku (gr. I,II,III)

Piknik w przedszkolu –
udział dzieci 6 letnich w olimpiadzie MOS

CZERWIEC 2020

Zakończenie roku gr IV –

Inne ważne daty
Koniec zajęć w przedszkolu 30.06.2020