Plan dnia

 

Plan dnia dostosowany jest do potrzeb i możliwości rozwojowych dzieci, uwzględnia zasady ochrony zdrowia i higieny.

 

 

7.00 – 8.45

zabawy swobodne: konstrukcyjne, tematyczne, manipulacyjne, praca indywidualna, praca wyrównawcza, praca z dzieckiem zdolnym

8.45 – 9.00

przygotowanie do śniadania: zabawy ruchowe i ćwiczenia poranne, czynności higieniczne

9.00 – 9.30

śniadanie

9.30 – 10.30

planowe zajęcia dydaktyczne, realizowanie programu wychowania przedszkolnego

10.30 – 11.00

zabawy swobodne według zainteresowań: tematyczne, konstrukcyjne, manipulacyjne,
zabawy ruchowe, czynności organizacyjne i porządkowe

11.00 – 12.20

zabawy w ogrodzie, spacery, obserwacje przyrodnicze

12.20 – 12.30

powrót do przedszkola, czynności samoobsługowe i higieniczne

12.30 – 13.00

obiad

13.00 – 13.15

czynności higieniczno-porządkowe, organizacyjne, samoobsługowe
(przygotowanie do odpoczynku – I grupa)

13.15 – 13.45 (gr. I do 14.30)

zabawy relaksacyjne, odpoczynek, słuchanie bajek, opowieści

13.45 – 14.25

pobyt w ogrodzie, zabawy i zajęcia w małych grupach według zainteresowań, zajęcia
indywidualne, zabawy ruchowe, zabawy i zajęcia usprawniające funkcje poznawcze;
przygotowanie do podwieczorku

14.30 – 14.45

podwieczorek

14.45 – 17.30

zajęcia w małych grupach, praca indywidualna, praca z dzieckiem zdolnym, zabawy
i zajęcia przy grach planszowych, loteryjkach, układankach, zabawy według zainteresowań