Integracja

 

INTEGRACJA

.

• scalanie, łączenie, proces tworzenia całości
• stwarzanie warunków do wspólnego istnienia różnych ludzi oparte na wzajemnym
oddziaływaniu na siebie.

.

Integracja w naszym Przedszkolu to wspólne bycie razem dzieci zdrowych i niepełnosprawnych, wesołych i smutnych, spokojnych i nadpobudliwych, dzieci o różnych możliwościach, potrzebach i zainteresowaniach jednoczących się we wspólnym działaniu. Przedszkole integracyjne stwarza szansę na spotkanie się różnych dzieci i kształtuje w nich szczególną wrażliwość na drugiego człowieka, na jego specyficzne potrzeby, na jego doskonałości i niedostatki, na indywidualne cechy i usposobienie. Dzieci zdrowe i niepełnosprawne wzajemnie się poznają, oswajają ze swoją innością, wpływają na siebie, stwarzają sytuacje, które w naturalny sposób modyfikują zachowania. Uczą się tolerancji, szacunku, szczerości, przyjaźni, wyrozumiałości…

.

„dzieci przekraczają delikatną granicę poznania tego, co jest najważniejsze, a niewidoczne dla oka, bo najlepiej widzi się tylko sercem…”

[Mały Książę – A. Saint-Exupery]

 

Pewne zdarzenie sprzed kilku lat z naszego przedszkola:

Mama odbiera córkę z przedszkola. W rozmowie zapytała ją: „Wiesz na co chory jest ten chłopiec?” (miała na myśli chłopca z Zespołem Downa). Dziewczynka bez namysłu odpowiedziała: „On ma katar.”