Dzień w przedszkolu

 

PRZEDSZKOLE CZYNNE JEST W GODZINACH

7:00 – 17:00

 


 

W przedszkolu funkcjonują cztery grupy wiekowe, do których uczęszczają dzieci w wieku od 3 do 6 lat. Każdą grupą opiekuje się dwóch nauczycieli pracujących na zmiany i pedagog specjalny.

Grupa I – 3-latki
Grupa II – 4-latki
Grupa III – 5-latki
Grupa IV – 6-latki
 

Dzieci przebywają w dobrze wyposażonych w pomoce dydaktyczne i zabawki salach, które stwarzają szansę podejmowania przez dzieci różnorodnej aktywności.

Przedszkole posiada salę gimnastyczną, wyposażoną w sprzęt do zajęć ruchowych i gimnastycznych, basen z piłkami, sprzęt do terapii metodą SI a także salę doświadczania świata do stymulacji wielozmysłowej, w której odbywają się zajęcia relaksacyjne z zastosowaniem odpowiedniej muzyki, obrazu, gry kolorów i świateł.

W przedszkolu znajduje się gabinet logopedyczny przeznaczony do zajęć indywidualnych z logopedą i psychologiem.

Posiadamy także tablicę interaktywną, którą stosujemy do pracy indywidualnej i grupowej z dziećmi.

Przedszkole dysponuje ogrodem. Ogród składa się z dwóch części – część dla dzieci młodszych i część dla dzieci starszych.

Ramowy rozkład dnia oraz czas trwania zajęć dydaktycznych i innych form pracy dostosowany jest do potrzeb i możliwości rozwojowych dzieci. Od godziny 7:00 do 9:00 odbywają się zajęcia indywidualne, zabawy dowolne oraz gimnastyka poranna i czynności przygotowujące do śniadania. O godzinie 9:00 dzieci jedzą śniadanie. Od 9:30 do 11:00 mają miejsce zajęcia dydaktyczne, realizowane zgodnie z Podstawą Programową Wychowania Przedszkolnego i Programem Wychowania Przedszkolnego. Po zajęciach dydaktycznych dzieci wychodzą do ogrodu. O godz. 12.30 jedzą obiad. W godzinach południowych po zrealizowaniu zajęć programowych odbywają się zajęcia dodatkowe, praca indywidualna, jest to także czas przeznaczony na odpoczynek, zabawy i zajęcia w sali i w ogrodzie.

 


 

Zajęcia w grupach prowadzone są na podstawie obowiązującego Programu Wychowania Przedszkolnego z wykorzystaniem różnorodnych metod, środków i technik, z uwzględnieniem rocznego planu pracy przedszkola i miesięcznych planów opracowywanych przez nauczycieli. Zajęcia te, są dostosowane do każdej grupy wiekowej. Rozwijają one ciekawość poznawczą, zainteresowania i uzdolnienia. Rozszerzają zakres pojęciowy dotyczący poznawanych tematów. Wzbogacają umiejętności praktycznego działania wykorzystując zdobytą wiedzę. Kształcą odporność na stres i pomagają przezwyciężać napotykane trudności, uczą samodzielności.

Dla dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego pedagodzy opracowują indywidualne programy edukacyjno-terapeutyczne, które realizowane są podczas indywidualnych zajęć ze specjalistami: pedagogiem, logopedą, rehabilitantem, terapeutą SI, psychologiem oraz podczas zajęć grupowych.

 


 

W przedszkolu organizowane są uroczystości okolicznościowe takie jak: Wigilia, Dzień Matki, Dzień Babci i Dziadka, Dzień Dziecka, zakończenie roku szkolnego, pożegnanie starszaków. Panuje na nich miła, ciepła i rodzinna atmosfera. W przedszkolu odbywają się teatrzyki, wyjazdy do teatru, muzeów, wycieczki. Dzieci odwiedzają wystawy, galerie, chodzą na spacery wokół przedszkola i do pobliskich parków. Uczestniczą także w konkursach organizowanych przez ochockie przedszkola i Młodzieżowy Dom Kultury. Dzieci sześcioletnie corocznie w maju biorą udział w olimpiadzie przedszkolaków z Ochoty organizowanej przez Miejski Ośrodek Sportu przy ul. Geodetów.

Dzieci odwiedzają Biblioteki Publiczne dla Dzieci i Młodzieży: Pod skrzydłami, Przystanek Książka, bibliotekę przy ul.Białobrzeskiej.

Dzieci z naszego przedszkola zdobyły wiele indywidualnych i grupowych wyróżnień i dyplomów, które można obejrzeć w gablocie przedszkolnej (oraz w zakładce OSIĄGNIĘCIA)