Przyłączmy się do akcji po raz trzeci!

Od pięciu lat w listopadzie Fundacja Mam Marzenie organizuje w całej Polsce zbiórkę nowych pluszowych maskotek, gier, zabawek oraz materiałów plastycznych dla małych pacjentów oddziałów onkologicznych. Okazją do przeprowadzenia zbiórki jest obchodzony 25 listopada Międzynarodowy Dzień Pluszowego Misia. Ważne, aby zbierane były jedynie nowe maskotki, bo ze względu na niską odporność dzieci, tylko takie będą mogły być przekazane na oddziały onkologiczne. Używane maskotki nawet uprane nie będą mogły trafić do dzieci. Oprócz nowych maskotek można również przekazywać gry planszowe, książki oraz materiały plastyczne, które będą przez kolejny rok wykorzystywane na zajęciach plastycznych.

Materiały zbieramy do 15 listopada – proszę przekazywać je do Pani Justyny z grupy III.

Zebranie

Serdecznie zapraszamy wszystkich Rodziców na zebranie informacyjne,
które odbędzie się

13 września 2018r. o godz.17 (czwartek).

(prosimy o zapewnienie opieki dzieciom w domu)

Dyżur Wakacyjny

Ważne dotyczy dyżuru wakacyjnego 2018

Rodzice proszę pamiętać że:

potwierdzeniem zapisu dziecka na dyżur wakacyjny jest wniesienie opłaty za wyżywienie, w terminie 21 dni  od opublikowania list dzieci zakwalifikowanych na dyżur, to jest do 15 czerwca  w wysokości  120,00 zł.  na rachunek  39103015080000000550507056

Przedszkola Integracyjnego nr 404  prowadzącego dyżur  w terminie 30 lipiec – 14 sierpień 2018r.(zgodnie z zarządzeniem nr 1302/2017 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 3 sierpnia 2017 r. w sprawie ustalenia warunków korzystania ze stołówek w przedszkolach i szkołach m.st. Warszawy oraz upoważnienia dyrektorów szkół i przedszkoli do zwalniania z opłat za posiłki).
W treści przelewu należy wpisać – ,,opłata za wyżywienie na dyżurze wakacyjnym w Przedszkolu Integracyjnym nr 404 – imię i nazwisko dziecka” oraz nr przedszkola do , którego dziecko uczęszcza.

Brak wniesienia opłaty za wyżywienie we wskazanym terminie będzie oznaczał rezygnację rodziców/opiekunów prawnych z miejsca w dyżurującym przedszkolu/oddziale przedszkolnym w szkole. 

Dyżurujące przedszkola, odziały przedszkolne w szkołach podstawowych, prowadzone przez m.st. Warszawę zapewniają bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę zgodnie z uchwałą nr XLIX/1205/2017 Rady m.st. Warszawy z dnia 25 maja 2017 r.  w sprawie czasu przeznaczonego na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych.

 

UROCZYSTOŚĆ

 

W dniu 6 czerwca 2018 r.

Zapraszamy Rodziców na występy dzieci  z okazji

Dnia  Mamy i zakończenia  roku szkolnego

   gr. I i II –  godz. 14.30

   gr. III i IV –  godz. 15.15

Dzień Babci i Dziadka

5 lutego 2018 r. (poniedziałek)
zapraszamy do przedszkola Babcie i Dziadków
na spotkanie z okazji Dnia Babci i Dziadka.

Spotkania odbędą się w sali gimnastycznej i salach grup.

Spotkanie dla Babć i Dziadków dzieci z
gr. I godz. 10.00;
gr. II godz. 11.30;
gr. III godz. 10.30;
gr. IV godz. 11.00.