Kadra

Ideą przewodniąCA_12_06_11 pracy nauczycieli naszej placówki jest przede wszystkim poszanowanie godności każdego dziecka oraz umiejętności współdziałania z wychowankami i ich rodziną, a także dążenie do osiągnięcia przez naszych „uczniów” jak najwyższego poziomu sprawności umysłowej, emocjonalnej i społecznej, czyli tzw. gotowości szkolnej.

 

Aby dobrze nauczać należy samemu być doskonale przygotowanym do pracy.
Zespół nauczycielski naszego przedszkola posiada wysokie kwalifikacje zdobyte na różnorodnych studiach, studiach podyplomowych, kursach, szkoleniach i warsztatach.

 

DYREKTOR PRZEDSZKOLA
mgr Elżbieta Pietrzak

nauczyciel dyplomowany, ukończone:
• Studium Nauczycielskie kierunek: wychowanie przedszkolne
• Wyższa Szkoła Pedagogiczna – licencjat, kierunek: Pedagogika Wczesnoszkolna
• Wyższa Szkoła Pedagogiki Specjalnej – studia magisterskie, kierunek: Pedagogika Specjalna w zakresie Pedagogiki Korekcyjnej
• Uniwersytet Warszawski – Studia Podyplomowe w zakresie: Wspomaganie Dzieci z Problemami Rozwojowymi
• kursy kwalifikacyjne i specjalistyczne: Organizacja i Zarządzanie Oświatą
Specjalizuje się w prowadzeniu zajęć: Terapia Baśnią


NAUCZYCIELE GRUPY I

mgr Elżbieta Pietrzak

nauczyciel dyplomowany, ukończone:
• Studium Nauczycielskie kierunek: wychowanie przedszkolne
• Wyższa Szkoła Pedagogiczna – licencjat, kierunek: Pedagogika Wczesnoszkolna
• Wyższa Szkoła Pedagogiki Specjalnej – studia magisterskie, kierunek: Pedagogika Specjalna w zakresie Pedagogiki Korekcyjnej
• Uniwersytet Warszawski – Studia Podyplomowe w zakresie: Wspomaganie Dzieci z Problemami Rozwojowymi
• kursy kwalifikacyjne i specjalistyczne: Organizacja i Zarządzanie Oświatą
Specjalizuje się w prowadzeniu zajęć: Terapia Baśnią

 

mgr Weronika Bocianowska

nauczyciel mianowany, ukończone:
• Akademia Pedagogiki Specjalnej 5-letnie mgr na kierunku Pedagogika specjalna, specjalność Wczesna interwencja z wychowaniem przedszkolnym
• Studia podyplomowe- Pedagogika osób niepełnosprawnych intelektualnie. (Oligofrenopedagogika)
• Studia podyplomowe – Kształcenie muzyczno-ruchowe z elementami metody Orffa

pedagog specjalny mgr Dorota Barbara Kaczmarek

nauczyciel dyplomowany, pedagog specjalny, ukończone:
• Wyższe Studia Magisterskie w zakresie Oligofrenopedagogika
kursy kwalifikacyjne i specjalistyczne:
• Zajęcia Korekcyjno-Wyrównawcze
• aCentrum – szkolenie I stopnia – terapia ręki


NAUCZYCIELE GRUPY II

mgr Anna Szczepańska

nauczyciel dyplomowany, ukończone:
• Wyższe Studia Magisterskie w zakresie Pedagogiki Wczesnoszkolnej
• Studium Nauczycielskie o specjalności Wychowanie Przedszkolne
• Podyplomowe Studia: Rehabilitacja Dzieci ze Specyficznymi Potrzebami Edukacyjnymi
Specjalizuje się w prowadzeniu zajęć: Plastyka; Gimnastyka

mgr Anna Piotrowska

nauczyciel stażysta

pedagog specjalny mgr Agnieszka Gajewska

nauczyciel dyplomowany, pedagog specjalny, ukończone:
• Studia Licencjackie w Wyższej Szkole Pedagogicznej TWP w Warszawie Na kierunku: Pedagogika w zakresie Pedagogika Specjalna i Wczesnoszkolna
• Studia Magisterskie na Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie na kierunku: Pedagogika Specjalna w zakresie Pedagogiki Niepełnosprawnych Intelektualnie
kursy kwalifikacyjne i specjalistyczne:
• Integracja Sensoryczna (Polskie Stowarzyszenie Terapeutów Integracji Sensorycznej)
• aCentrum – szkolenie I stopnia – terapia ręki

NAUCZYCIELE GRUPY III

mgr Karolina Banaszek

nauczyciel mianowany, ukończone:
• Akademia Pedagogiki Specjalnej na kierunku Pedagogika Specjalna w zakresie Pedagogiki Terapeutycznej
• Studia podyplomowe na Uniwersytecie Warszawskim w zakresie Edukacji Początkowej i Reedukacji
• Studia podyplomowe w Akademii Pedagogiki Specjalnej na kierunku Edukacja Integracyjna i włączająca
Kurs podstawowy MAKATON

mgr Sylwia Dorota Zienkiewicz

nauczyciel mianowany, ukończone:
• Wyższe Studia Licencjackie na kierunku Pedagogika, o specjalności Pedagogika Przedszkolna z Terapią Pedagogiczną
• Wyższe Studia Magisterskie w Warszawskiej Wyższej Szkole Humanistycznej na kierunku Pedagogika, o specjalności Pedagogika Wczesnoszkolna i Przedszkolna z Terapią Pedagogiczną
kursy kwalifikacyjne i specjalistyczne:
• 3-częściowy kurs Metoda Dobrego Startu
• szkolenie dla realizatorów programu pt. Przyjaciele Zippiego
Specjalizuje się w prowadzeniu zajęć Metodą Dobrego Startu i metodą Przyjaciół Zippiego

 

pedagog specjalny mgr Dorota Katarzyna Kaczmarek

nauczyciel dyplomowany, pedagog specjalny, Terapeuta Integracji Sensorycznej, ukończone:
• Wyższe Studia Magisterskie na Uniwersytecie Warszawskim w zakresie Pedagogiki Ogólnej
• Studia Podyplomowe na Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie w zakresie Oligofrenopedagogiki
• Studia Podyplomowe na Uniwersytecie Warszawskim w zakresie Edukacji Początkowej (nauczanie dzieci w wieku 3-9 lat) i Reedukacji
Kursy kwalifikacyjne i specjalistyczne:
• Integracja Sensoryczna (Polskie Stowarzyszenie Terapeutów Integracji Sensorycznej)
• aCentrum – szkolenie I stopnia – terapia ręki


NAUCZYCIELE GRUPY IV

 

mgr Ewa Kuran

nauczyciel dyplomowany, ukończone:
• Wyższe Studia Magisterskie w zakresie Pedagogiki Ogólnej
• Studia Podyplomowe w zakresie Pedagogiki Przedszkolnej
Specjalizuje się w prowadzeniu zajęć: Językowych; Metoda Dobrego Startu

 

mgr Justyna Węgorek

nauczyciel kontraktowy, ukończone:
• Wyższe Studia Licencjackie na Akademii Pedagogiki Specjalnej im.Marii Grzegorzewskiej o specjalności surdopedagogika, wychowanie przedszkolne
• Wyższe Studia Magisterskie na Akademii Pedagogiki Specjalnej im.Marii Grzegorzewskiej o specjalności edukacja integracyjna i włączająca
Kursy kwalifikacyjne i specjalistyczne:
• Integracja Sensoryczna (Polskie Stowarzyszenie Terapeutów Integracji Sensorycznej)
• 2 stopniowy kurs z zakresu Diagnoza i Terapia Ręki
• Kurs 1 stopnia Ruch Rozwijający bazujący na pracy Weroniki Sherborne
• Kurs kwalifikacyjny z zakresu metodyki nauczania języka angielskiego w okresie wczesnoszkolnym (w MSCDN)
• Pearson Test of English General (CEF B2)

pedagog specjalny  mgr Małgorzata Cieślak – Kulma (urlop wychowawczy)


SPECJALIŚCI

mgr Katarzyna Bartkiewicz-Godoń

nauczyciel dyplomowany; logopeda, Terapeuta Integracji Sensorycznej, ukończone:
• Wyższe Studia Magisterskie w zakresie Pedagogiki Ogólnej
• Studia Podyplomowe w zakresie Logopedii, Uniwersytet Warszawski
• Studia Podyplomowe w zakresie Logopedii Uniwersytet Gdański
• Studia Podyplomowe w zakresie Surdopedagogiki
• Studia specjalistyczne w zakresie Surdologopedii
• Studia specjalistyczne w zakresie Neurologopedii
Kursy kwalifikacyjne i specjalistyczne:
Integracja Sensoryczna (Polskie Stowarzyszenie Terapeutów Integracji Sensorycznej)

mgr Małgorzata Kułaga (urlop wychowawczy)

nauczyciel kontraktowy; psycholog (czasowa nieobecność), ukończone:
• Wyższe Studia Magisterskie na kierunku Psychologia
• Studia Podyplomowe w zakresie Relacji Interpersonalnych i Profilaktyki Uzależnień
Kursy kwalifikacyjne i specjalistyczne: przygotowanie pedagogiczne

mgr Katarzyna Waszkiewicz-Skoczylas

nauczyciel dyplomowany, psycholog

mgr Bartosz Kościuch

nauczyciel dyplomowany, fizjoterapeuta, wykładowca na Uniwersytecie Warszawskim,ukończone:
Akademia Wychowania Fizycznego w zakresie Wychowanie Fizyczne i Rehabilitacji
studia podyplomowe w zakresie:
osteopatii- FICO Osteopathy Academy
rehabilitacji sportowej- Wyższa Szkoła Mazowiecka w Warszawie
Kursy kwalifikacyjne i specjalistyczne: PNF, integracja bilateralna, integracja sensoryczna, diagnoza i terapia tkanek miękkich, kinesioteraping

mgr Ewa Kotwicka

nauczyciel dyplomowany, ukończone:
• Wyższe Studia Magisterskie w zakresie: Pedagogiki Wczesnoszkolnej i Wychowania Przedszkolnego
• Studia Wyższe na kierunku Pedagogika Specjalna, w zakresie Pedagogiki Terapeutycznej z Wiedzą o Integracji
• Studia Podyplomowe w zakresie: Terapia Pedagogiczna i Gimnastyka Korekcyjna
Specjalizuje się w prowadzeniu zajęć: Metoda Dobrego Startu


 

Mając na uwadze jak najlepsze kwalifikacje i zdobywanie nowych umiejętności, kadra pedagogiczna systematycznie uczestniczy w wielu szkoleniach, kursach i warsztatach, które prócz wiedzy merytoryczno-dydaktycznej dostarczają również sporo nowych pomysłów do pracy i zabawy z dziećmi.

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz