O Przedszkolu

 

Przedszkole Integracyjne Nr 404 jest przedszkolem publicznym. Rozpoczęło swoją działalność 1.09.1991 roku. Przekształcone zostało z ogólnodostępnego przedszkola państwowego. Placówka mieści się na Ochocie w budynku mieszkalnym przy ulicy Białobrzeskiej 19. Organem prowadzącym przedszkole jest Miasto Stołeczne Warszawa, a organem nadzorującym Mazowiecki Kurator Oświaty.

 


 

PRZEDSZKOLE CZYNNE JEST W GODZINACH
7:00 – 17:30

 


 

W przedszkolu funkcjonują cztery grupy wiekowe, do których uczęszczają dzieci w wieku od 3 do 6 lat. Każdą grupą opiekuje się dwóch nauczycieli pracujących na zmiany i pedagog specjalny.

Grupa I – 3-latki
Grupa II – 4-latki
Grupa III – 5-latki
Grupa IV – 6-latki
 

Dzieci przebywają w dobrze wyposażonych w pomoce dydaktyczne i zabawki salach, które stwarzają szansę podejmowania przez dzieci różnorodnej aktywności.

Przedszkole posiada salę gimnastyczną, wyposażoną w sprzęt do zajęć ruchowych i gimnastycznych, basen z piłkami, sprzęt do terapii metodą SI a także salę doświadczania świata do stymulacji wielozmysłowej, w której odbywają się zajęcia relaksacyjne z zastosowaniem odpowiedniej muzyki, obrazu, gry kolorów i świateł.

W przedszkolu znajduje się gabinet logopedyczny przeznaczony do zajęć indywidualnych z logopedą i psychologiem.

Posiadamy także tablicę interaktywną, którą stosujemy do pracy indywidualnej i grupowej z dziećmi.

Przedszkole dysponuje ogrodem. Ogród składa się z dwóch części – część dla dzieci młodszych i część dla dzieci starszych.

 


 

Podejmujemy współpracę z placówkami edukacyjnymi i organizacjami w celu lepszej realizacji podstawy programowej i podniesienia jakości pracy Przedszkola.

Od wielu lat utrzymujemy kontakty z pobliskimi szkołami podstawowymi, dokąd część naszych dzieci trafia po ukończeniu edukacji przedszkolnej. Gościmy na lekcjach, odwiedzamy ich wystawy, zapraszamy na występy naszych dzieci.

Współpracujemy z Akademią Pedagogiki Specjalnej, studenci realizują u nas praktyki pedagogiczne i wolontariat a nasi nauczyciele uczestniczą w szkoleniach organizowanych przez uczelnię.

Współpracujemy także z Wydziałem Pedagogicznym Uniwersytetu Warszawskiego w zakresie praktyk studenckich.

Ściśle współpracujemy z Poradnią psychologiczno-pedagogiczną nr 9 przy ul. Radomskiej.

Nawiązujemy współpracę z wolontariuszami – są bardzo pomocni w pracy z naszymi dziećmi.

Utrzymujemy regularne kontakty z ZSS Nr 92 przy ul. Szczęśliwickiej, Szkołą Podstawową Specjalną Nr 327 z Oddziałami Przedszkolnymi przy ul. Białobrzeskiej, Gimnazjum nr 16 z Oddziałami Integracyjnymi im Obrońców Barykady Września 1939 roku przy ul Skarżyńskiego 8.

Od dwóch lat współpracujemy z Instytutem DMT Polski Instytut Terapii Tańcem i Ruchem – Panie z instytutu prowadzą zajęcia terapeutyczne dla dzieci niepełnosprawnych.

Kadra nauczycielska zatrudniona w naszym Przedszkolu posiada wysokie kwalifikacje uzyskane na uczelniach pedagogicznych, studiach podyplomowych, kursach, szkoleniach i warsztatach.

 


 

WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI
 

Tradycją naszej placówki stała się organizacja imprez okolicznościowych takich jak: Wigilia, Andrzejki, Dzień Matki, Babci i Dziadka czy zakończenie roku szkolnego. Szczególnie uroczyście obchodzona jest Wigilia, na którą przychodzą całe rodziny. Panuje na nich atmosfera wzajemnej życzliwości i ciepła. W sposób naturalny zacieśnia się więź pomiędzy przedszkolem a rodziną dziecka, co owocuje współpracą w każdej dziedzinie. Rodzice często nam pomagają, zabezpieczając niektóre potrzeby placówki, włączając się również do działań dydaktyczno-wychowawczych. Także sami chętnie prowadzą zajęcia, opowiadając o swoich zainteresowaniach i pasjach, dzieląc się swoimi umiejętnościami, organizując wycieczki do miejsc pracy, czytając bajki.

Zapisz