All posts by Elżbieta Pietrzak

Monitoring czystości powietrza

Szanowni Rodzice

Dzieci będą wychodziły do ogrodu przedszkolnego w zależności od aktualnego stanu powietrza.

Bieżące informacje dotyczące stanu zanieczyszczenia powietrza pobieramy ze strony internetowej Urzędu Miasta Warszawy

www.um.warszawa.pl

Dyżur wakacyjny 2016/2017

Zapisy na dyżur wakacyjny będą odbywały się za pomocą elektronicznego systemu internetowego na stronie Biura Edukacji m.st.Warszawy.

Na stronie internetowej www.edukacja.warszawa.pl będą podawane wszelkie informacje dotyczące dyżuru wakacyjnego (już od lutego).

 

Poniżej grafik dyżurujących przedszkoli na Ochocie

3 lipca – 14 lipca – Przedszkole Integracyjne nr 312 ul. Okińskiego 5

3 lipca – 14 lipca –  Przedszkole nr 114 ul. Gen. Langiewicza 1/3

17 lipca – 28 lipca – Przedszkole nr 59 ul. Pruszkowska 10

17 lipca – 28 lipca – Przedszkole nr 70 ul. Rokosowska 2

31 lipca – 11 sierpnia – Przedszkole nr 255 ul. Korotyńskiego 3

31 lipca – 11 sierpnia – Przedszkole nr 66 ul. Grójecka 93

14 sierpnia – 31 sierpnia – Przedszkole nr 176 ul. Trzech Budrysów 24

14 sierpnia – 31 sierpnia – Przedszkole nr 315 ul. Grzeszczyka 2

 

Informacje dostępne również w zakładce STREFA RODZICA.

Zmiany w opłatach za pobyt dzieci w przedszkolu po godz. 13:00

Szanowni Rodzice,

od dnia 01.01.2017r. zmieniają się zasady opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego po czasie przekraczającym bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę.

Na podstawie Art. 14 ust. 5 Ustawy o systemie oświaty i Uchwały nr XXXIX/1031/2017 Rady Miasta Stołecznego Warszawy

1) Dzieci 6 –letnie ( rocznik 2010) i starsze korzystają z bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w przedszkolu w godzinach pracy przedszkola.

2) Bezpłatne nauczanie, wychowanie i opieka nad dziećmi w wieku do lat 5 realizowane będą w przedszkolu 6 godzin dziennie (tj. w godz. 7-13) Opłata za korzystanie pobierana będzie tylko od dzieci do 5 roku życia.

3) Opłata za korzystanie z wychowania przedszkolnego po czasie przekraczającym    bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę pobierana będzie  od dzieci do 5 roku życia – 1 zł za godzinę, niepełna godzina ulega proporcjonalnemu obniżeniu.

Więcej na temat opłat w zakładce OPŁATY

Opłata za dyżur wakacyjny

Szanowni Rodzice,
opłatę za dyżur wakacyjny przyjmujemy  GOTÓWKĄ w naszym przedszkolu do 21 czerwca 2016r.

Opłata za żywienie za 12 dni – 106,80 zł, opłata za pobyt – 48,00 zł.
Łączna kwota to 154,80zł.

Opłata jest jednocześnie potwierdzeniem przyjęcia dziecka na dyżur.