All posts by Elżbieta Pietrzak

Realizacja podstawy programowej

Informacja dla Rodziców
W naszym przedszkolu pracujemy na programie wychowania przedszkolnego WSiP Kocham Przedszkole, który koncentruje się na czterech obszarach rozwoju dziecka: fizycznym, emocjonalnym, społecznym i poznawczym.
Z uwagi na zaistniałą sytuację związaną z pandemią koronawirusa przedszkole realizuje kształcenie na odległość.
Niektóre treści programowe wychowania przedszkolnego szczególnie
z obszaru społecznego i emocjonalnego nie mogą być w pełni realizowane
z uwagi na brak bezpośrednich kontaktów i interakcji rówieśniczych
w grupie.
Analogicznie w obszarze fizycznego rozwoju dziecka ćwiczenia gimnastyczne i zabawy ruchowe nie odbywają się w grupie, w wyniku czego dzieci nie doskonalą umiejętności współdziałania, wdrażania własnych strategii postępowania w sytuacjach z rówieśnikami.

Podobnie w Indywidualnych Programach edukacyjno terapeutycznych
z uwagi na brak kontaktów i interakcji rówieśniczych w grupie nie realizowane są zadania: z obszaru rozwoju społecznego (brak możliwości kontaktów rówieśniczych),występują ograniczenia w realizacji zadań związanych z rozwojem motorycznym (ograniczenia w poruszaniu
i w zabawach ruchowych na świeżym powietrzu i placach zbaw),
w realizacji zadań związanych z rozwojem mowy i komunikacji (ograniczone kontakty międzyludzkie ),
w realizacji zadań związanych z rozwojem procesów sensorycznych (ograniczenia w poruszaniu się, zmniejszona ilość bodźców, brak dostępu do sprzętu specjalistycznego do terapii).
Zdecydowana większość treści programu wychowania przedszkolnego
i programów IPET jest realizowana przez kształcenie na odległość (zdalne) realizowane przez nauczycieli i specjalistów z naszego przedszkola we współpracy z rodzicami.

 

Porady specjalistów

Drodzy Rodzice,
w sytuacji potrzeby konsultacji ze specjalistami
(psycholog, logopeda, terapeuta, rehabilitant) dotyczącej funkcjonowania dzieci uczęszczających do naszego przedszkola należy wysłać wiadomość za pośrednictwem poczty elektronicznej przedszkola p404@edu.um.warszawa.pl
Rodzice, którzy posiadają już bezpośredni kontakt e- mail lub telefoniczny ze specjalistą proszę kontaktować się bezpośrednio.
Terminarz konsultacji
Logopeda – wtorek, czwartek w godz. 10.00-12.00
Psycholog – środa w godz. 10.00-13.00
Rehabilitant – czwartek godz. 10.00 – 13.00

Rekrutacja

Szanowni Rodzice,

Termin rekrutacji do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i klas pierwszych (ogólnodostępnych i integracyjnych) został wydłużony do  23 kwietnia br.
Rodzice, którzy nie zarejestrowali wniosków w systemie i nie przesłali ich do przedszkola/szkoły pierwszego wyboru będą mogli to zrobić w terminie do 23 kwietnia br.
Do 23 kwietnia br. przedłużono również termin na uzupełnienie braków we wnioskach już złożonych.
Dokumenty można przesyłać na adresy mailowe placówki. Nie trzeba dostarczać ich osobiście.
Rodzice, którzy już złożyli wnioski nie muszą ponownie ich składać.

 

Nauczanie zdalne

Szanowni Rodzice

Stosując się do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 realizujemy zadania dydaktyczno wychowawcze z zastosowaniem metod i technik uczenia na odległość korzystając z poczty elektronicznej, dlatego wysyłamy na Państwa adresy e-mail zadania do wykonania dla dzieci.
Zadania te, będą wysyłane codziennie przez nauczycieli grup a także przez specjalistów dla dzieci z niepełnosprawnością w godz. miedzy 9-10 w okresie do 10 kwietnia br.
Prosimy o sygnały do nauczycieli w temacie częstotliwości i jakości przesyłanego materiału a także na pocztę przedszkola przedszkole404@sisco.pl

Obecnie każdy z nas doświadcza niezwykle trudnych, nie spotykanych dotąd sytuacji na gruncie rodzinnym, zawodowym i społecznym.
Życzymy Państwu zdrowia, okazywania troski i życzliwości dzieciom
i swoim bliskim.

Dyrektor, nauczyciele i pracownicy przedszkola

Teatr dla dzieci

Polecamy Państwu stronę internetową Teatru Groteska. W poniedziałek wystartował projekt Złap Groteskę w sieci, program artystyczny złożony jest z najpopularniejszych piosenek Teatru Groteska. Każdego dnia o godzinie 12:00 teatr zaprasza do na spotkanie online.

Na najbliższą sobotę 21.03.2020 teatr przygotował spektakl online Brzydkie kaczątko.

Zachęcamy do odwiedzenia strony.

Dyżury wakacyjne – zapisy

Uproszczenie zapisów na dyżury wakacyjne w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach

W obecnej sytuacji epidemiologicznej rodzice nie składają w placówkach wniosków o wydanie hasła dostępu do systemu zapisów na dyżur wakacyjny.
W dniach 23 – 25 marca br. dyrektorzy przedszkoli i szkół przekażą rodzicom na adresy mailowe hasła dostępu.
Rodzice dzieci biorących udział w rekrutacji do przedszkoli/oddziałów przedszkolnych lub klas pierwszych na rok szkolny 2020/2021 korzystają z hasła nadanego w systemie elektronicznej rekrutacji.

Od 25 marca br. rodzice wypełniają wniosek na dyżur wakacyjny jedynie w elektronicznym systemie zapisów. Nie muszą dostarczać wersji papierowej wniosku do przedszkola/szkoły.
Więcej informacji dotyczących dyżuru wakacyjnego na stronie Biura Edukacji Warszawa
www.edukacja.warszawa.pl