* * *

Warszawa 25.05 2018

 

Klauzula informacyjna

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego   i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej zwane jako RODO)(Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, z późn. zm. ), uprzejmie informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Przedszkola Integracyjnego nr 404 w Warszawie, z siedzibą przy ul. Białobrzeskiej 19, 02-364 Warszawa. Dane przetwarzane są w celu realizacji zadań ustawowych i statutowych.
 2. Dane gromadzone i przetwarzane trybie art. 6 ust. 1 lit. c i art. 9 ust. 2 lit. g oraz  art. 6 ust. 1 lit a i art. 9 ust. 2 lit. a RODO w związku z ustawą Prawo Oświatowe i ustawą o Systemie Informacji Oświatowej.
 3. Administrator, może przekazać dane osobowe upoważnionym podmiotom tylko na podstawie i w granicach przepisów prawa.
 4. Osoba, której dane dotyczą jest uprawniona  w trybie art. 15 RODO do uzyskania dostępu do danych osobowych jej dotyczących, oraz informacji o prawie do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu.
 5. Osoba, której dane dotyczą ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego w zgodności z art. 77 RODO.
 6. Administrator Przedszkola Integracyjnego Nr 404 wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można się skontaktować pisząc na adres    e- mail : iod@dbfo-ochota.waw.pl lub pisemnie na adres naszej siedziby.

     

                                                                                                   Administrator

                                                    Elżbieta Pietrzak- dyrektor Przedszkola Integracyjnego Nr 404

Zatrudnimy!

Zatrudnimy nauczycieli wychowania przedszkolnego

od 1 września 2021 w wymiarze:

 • 25 godz. tygodniowo do grupy integracyjnej 5 latków na zastępstwo
 • 22 godz. tygodniowo do grupy integracyjnej 6 latków wakat

Zapraszamy do kontaktu telefonicznego 22 822 11 06

CV proszę przesyłać na adres p404@edu.um.warszawa.pl

Gratulujemy :)

Gratulujemy wszystkim dzieciom sukcesów oraz dziękujemy rodzicom i nauczycielom za pomoc w przygotowaniu dzieci do udziału w konkursie organizowanym przez MDK  Co pika w sercu smyka. 

Sukcesy dzieci:

 • gr. I wyróżnienie dla dwóch chłopców
 • gr. III wyróżnienie dla czterech dziewczynek
 • gr. IV wyróżnienie dla dwóch dziewczynek.

Zaproszenie

Zapraszamy Dzieci i Rodziców na spotkanie integracyjne w ogrodzie przedszkolnym:

 • Gr. I – 24 czerwca w godzinach od 15:30 do 17:00
 • Gr. III – 24 czerwca w godzinach od 16:00 do 17:00
 • Gr. II – 29 czerwca w godzinach od 15:30 do 17:00

Zapraszamy!

Teatr

 Teatrzyki w przedszkolu:
 • 7 maja o godz. 9.30. Przedstawienie pt. Nadwiślańska przygoda od gór do morza.
 • 27 maja o godz.9.00. Przedstawienie pt. Ballada cygańska, w wykonaniu Falko Show

Rekrutacja na rok szkolny 2021/2022

Szanowni Rodzice, 

2 marca 2021 roku o godz. 13:00 rozpoczyna się rekrutacja do przedszkoli na rok szkolny 2021/2022. Rejestracja wniosków w systemie będzie możliwa do 18 marca 2021.

Szczegółowe informacje dotyczące zasad, harmonogramu i kryteriów obowiązujących w tegorocznej rekrutacji są zamieszczone na stronie Biura Edukacji m. st. Warszawy.

Serwis Bura Edukacji m. st. Warszawy:

Przedszkolaki | Serwis Biura Edukacji m.st. Warszawy (edukacja.warszawa.pl)

Szkolenie dla Rodziców

Szanowni Rodzice,

na stronie Biura Edukacji został opublikowany artykuł dotyczący: 

Szkolenia dla rodziców na temat walki z depresją dzieci i młodzieży.

http://edukacja.warszawa.pl/specjalne-potrzeby-edukacyjne/pomoc-psychologiczno-pedagogiczna/22808-szkolenia-dla-rodzicow-na

Zachęcamy do przeczytania.

Bal karnawałowy

Bal karnawałowy w przedszkolu

W dniach 2 i 3 lutego w przedszkolu odbędzie się bal karnawałowy dla dzieci, organizowany przez nauczycieli.

Bal dla grupy 5-latków i 6- latków odbędzie
się we wtorek 2 lutego w godzinach przedpołudniowych.

Bal dla grupy 3-latków i 4- latków odbędzie się
w środę 3 lutego również w godzinach przedpołudniowych.

Bal poprowadzą nauczyciele pracujący w grupach. Każda z grup będzie bawić się oddzielnie.