Nauczanie zdalne

Szanowni Rodzice

Stosując się do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 realizujemy zadania dydaktyczno wychowawcze z zastosowaniem metod i technik uczenia na odległość korzystając z poczty elektronicznej, dlatego wysyłamy na Państwa adresy e-mail zadania do wykonania dla dzieci.
Zadania te, będą wysyłane codziennie przez nauczycieli grup a także przez specjalistów dla dzieci z niepełnosprawnością w godz. miedzy 9-10 w okresie do 10 kwietnia br.
Prosimy o sygnały do nauczycieli w temacie częstotliwości i jakości przesyłanego materiału a także na pocztę przedszkola przedszkole404@sisco.pl

Obecnie każdy z nas doświadcza niezwykle trudnych, nie spotykanych dotąd sytuacji na gruncie rodzinnym, zawodowym i społecznym.
Życzymy Państwu zdrowia, okazywania troski i życzliwości dzieciom
i swoim bliskim.

Dyrektor, nauczyciele i pracownicy przedszkola

Teatr dla dzieci

Polecamy Państwu stronę internetową Teatru Groteska. W poniedziałek wystartował projekt Złap Groteskę w sieci, program artystyczny złożony jest z najpopularniejszych piosenek Teatru Groteska. Każdego dnia o godzinie 12:00 teatr zaprasza do na spotkanie online.

Na najbliższą sobotę 21.03.2020 teatr przygotował spektakl online Brzydkie kaczątko.

Zachęcamy do odwiedzenia strony.

Dyżury wakacyjne – zapisy

Uproszczenie zapisów na dyżury wakacyjne w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach

W obecnej sytuacji epidemiologicznej rodzice nie składają w placówkach wniosków o wydanie hasła dostępu do systemu zapisów na dyżur wakacyjny.
W dniach 23 – 25 marca br. dyrektorzy przedszkoli i szkół przekażą rodzicom na adresy mailowe hasła dostępu.
Rodzice dzieci biorących udział w rekrutacji do przedszkoli/oddziałów przedszkolnych lub klas pierwszych na rok szkolny 2020/2021 korzystają z hasła nadanego w systemie elektronicznej rekrutacji.

Od 25 marca br. rodzice wypełniają wniosek na dyżur wakacyjny jedynie w elektronicznym systemie zapisów. Nie muszą dostarczać wersji papierowej wniosku do przedszkola/szkoły.
Więcej informacji dotyczących dyżuru wakacyjnego na stronie Biura Edukacji Warszawa
www.edukacja.warszawa.pl

 

 

Uwaga!!!

SZANOWNI PAŃSTWO
Od 12 do 25 marca br. funkcjonowanie jednostek systemu oświaty zostaje czasowo ograniczone. Oznacza to, że w tym okresie przedszkola, szkoły i placówki oświatowe zarówno publiczne, jak i niepubliczne nie będą prowadziły zajęć dydaktyczno-wychowawczych. To decyzja Ministra Edukacji Narodowej wynikająca z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa.
MKO do Rodziców:

Rodzicu,
• ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne Twoje i Twojego dziecka, zajęcia zostaną zawieszone od 12 marca br. W przedszkolach i szkołach podstawowych 12 i 13 marca br. będą jeszcze prowadzone działania opiekuńcze;
• jeśli masz dziecko w wieku do 8 lat, przysługuje Ci zasiłek opiekuńczy do 14 dni. Szczegółowe informacje znajdziesz na stronie internetowej ZUS; Z15-A
• przekaż osobom, które będą opiekować się Twoim dzieckiem, podstawowe informacje dotyczące bezpieczeństwa i higieny;
• rygorystycznie przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz;
• śledź na bieżąco komunikaty GIS, MZ i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju oraz informacje zawarte na stronie przedszkola
źródło: https://www.kuratorium.waw.pl/pl/informacje/aktualnosci/14586,Zawieszenie-zajec-dydaktyczno-wychowawczych-w-przedszkolach-szkolach-i-placowkac.html

Zgodnie z decyzją Sztabu Kryzysowego i Premiera RP
od 16 marca 2020 r. do 25 marca 2020 r. zamykamy przedszkole w związku z ryzykiem rozprzestrzeniania się koronawirusa.
Prosimy o przestrzeganie wszelkich zaleceń GIS oraz śledzenie informacji na stronie internetowej przedszkola