Procedura organizacji pracy przedszkola w czasie zagrożenia epidemicznego

Szanowni Rodzice !

W naszym przedszkolu od 1 września 2020 obowiązują procedury m. st. Warszawy dotyczące organizacji pracy przedszkoli w czasie zagrożenia epidemicznego.

Poniżej znajduje się odnośnik do ww. dokumentu oraz do wytycznych GIS.

Procedura organizacji pracy przedszkoli prowadzonych przez m.st. Warszawę od 1 września 2020 r. i postępowania prewencyjnego pracowników oraz rodziców/opiekunów prawnych w czasie zagrożenia epidemicznego.

Aktualne wytyczne GIS dla dyrektorów przedszkoli