Nauczanie zdalne

Szanowni Rodzice

Stosując się do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 realizujemy zadania dydaktyczno wychowawcze z zastosowaniem metod i technik uczenia na odległość korzystając z poczty elektronicznej, dlatego wysyłamy na Państwa adresy e-mail zadania do wykonania dla dzieci.
Zadania te, będą wysyłane codziennie przez nauczycieli grup a także przez specjalistów dla dzieci z niepełnosprawnością w godz. miedzy 9-10 w okresie do 10 kwietnia br.
Prosimy o sygnały do nauczycieli w temacie częstotliwości i jakości przesyłanego materiału a także na pocztę przedszkola przedszkole404@sisco.pl

Obecnie każdy z nas doświadcza niezwykle trudnych, nie spotykanych dotąd sytuacji na gruncie rodzinnym, zawodowym i społecznym.
Życzymy Państwu zdrowia, okazywania troski i życzliwości dzieciom
i swoim bliskim.

Dyrektor, nauczyciele i pracownicy przedszkola