Daily Archives: 14 marca 2020

Uwaga!!!

SZANOWNI PAŃSTWO
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 roku wynikającym z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa.   od 16 marca do 10 kwietnia br. funkcjonowanie jednostek systemu oświaty zostaje czasowo ograniczone.

MKO do Rodziców:

Rodzicu,
• ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne Twoje i Twojego dziecka, zajęcia zostaną zawieszone od 12 marca br. W przedszkolach i szkołach podstawowych 12 i 13 marca br. będą jeszcze prowadzone działania opiekuńcze;
• jeśli masz dziecko w wieku do 8 lat, przysługuje Ci zasiłek opiekuńczy do 14 dni. Szczegółowe informacje znajdziesz na stronie internetowej ZUS; Z15-A
• przekaż osobom, które będą opiekować się Twoim dzieckiem, podstawowe informacje dotyczące bezpieczeństwa i higieny;
• rygorystycznie przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz;
• śledź na bieżąco komunikaty GIS, MZ i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju oraz informacje zawarte na stronie przedszkola
źródło: https://www.kuratorium.waw.pl/pl/informacje/aktualnosci/14586,Zawieszenie-zajec-dydaktyczno-wychowawczych-w-przedszkolach-szkolach-i-placowkac.html

Od 16 marca 2020 r. 10 kwietnia 2020 r. zamykamy przedszkole w związku z ryzykiem rozprzestrzeniania się koronawirusa.
Prosimy o przestrzeganie wszelkich zaleceń GIS oraz śledzenie informacji na stronie internetowej przedszkola