Monthly Archives: Marzec 2020

Rekrutacja

Szanowni Rodzice,

Termin rekrutacji do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i klas pierwszych (ogólnodostępnych i integracyjnych) został wydłużony do  23 kwietnia br.
Rodzice, którzy nie zarejestrowali wniosków w systemie i nie przesłali ich do przedszkola/szkoły pierwszego wyboru będą mogli to zrobić w terminie do 23 kwietnia br.
Do 23 kwietnia br. przedłużono również termin na uzupełnienie braków we wnioskach już złożonych.
Dokumenty można przesyłać na adresy mailowe placówki. Nie trzeba dostarczać ich osobiście.
Rodzice, którzy już złożyli wnioski nie muszą ponownie ich składać.

 

Nauczanie zdalne

Szanowni Rodzice

Stosując się do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 realizujemy zadania dydaktyczno wychowawcze z zastosowaniem metod i technik uczenia na odległość korzystając z poczty elektronicznej, dlatego wysyłamy na Państwa adresy e-mail zadania do wykonania dla dzieci.
Zadania te, będą wysyłane codziennie przez nauczycieli grup a także przez specjalistów dla dzieci z niepełnosprawnością w godz. miedzy 9-10 w okresie do 10 kwietnia br.
Prosimy o sygnały do nauczycieli w temacie częstotliwości i jakości przesyłanego materiału a także na pocztę przedszkola przedszkole404@sisco.pl

Obecnie każdy z nas doświadcza niezwykle trudnych, nie spotykanych dotąd sytuacji na gruncie rodzinnym, zawodowym i społecznym.
Życzymy Państwu zdrowia, okazywania troski i życzliwości dzieciom
i swoim bliskim.

Dyrektor, nauczyciele i pracownicy przedszkola

Teatr dla dzieci

Polecamy Państwu stronę internetową Teatru Groteska. W poniedziałek wystartował projekt Złap Groteskę w sieci, program artystyczny złożony jest z najpopularniejszych piosenek Teatru Groteska. Każdego dnia o godzinie 12:00 teatr zaprasza do na spotkanie online.

Na najbliższą sobotę 21.03.2020 teatr przygotował spektakl online Brzydkie kaczątko.

Zachęcamy do odwiedzenia strony.

Dyżury wakacyjne – zapisy

Uproszczenie zapisów na dyżury wakacyjne w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach

W obecnej sytuacji epidemiologicznej rodzice nie składają w placówkach wniosków o wydanie hasła dostępu do systemu zapisów na dyżur wakacyjny.
W dniach 23 – 25 marca br. dyrektorzy przedszkoli i szkół przekażą rodzicom na adresy mailowe hasła dostępu.
Rodzice dzieci biorących udział w rekrutacji do przedszkoli/oddziałów przedszkolnych lub klas pierwszych na rok szkolny 2020/2021 korzystają z hasła nadanego w systemie elektronicznej rekrutacji.

Od 25 marca br. rodzice wypełniają wniosek na dyżur wakacyjny jedynie w elektronicznym systemie zapisów. Nie muszą dostarczać wersji papierowej wniosku do przedszkola/szkoły.
Więcej informacji dotyczących dyżuru wakacyjnego na stronie Biura Edukacji Warszawa
www.edukacja.warszawa.pl

 

 

Uwaga!!!

SZANOWNI PAŃSTWO
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 roku wynikającym z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa.   od 16 marca do 10 kwietnia br. funkcjonowanie jednostek systemu oświaty zostaje czasowo ograniczone.

MKO do Rodziców:

Rodzicu,
• ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne Twoje i Twojego dziecka, zajęcia zostaną zawieszone od 12 marca br. W przedszkolach i szkołach podstawowych 12 i 13 marca br. będą jeszcze prowadzone działania opiekuńcze;
• jeśli masz dziecko w wieku do 8 lat, przysługuje Ci zasiłek opiekuńczy do 14 dni. Szczegółowe informacje znajdziesz na stronie internetowej ZUS; Z15-A
• przekaż osobom, które będą opiekować się Twoim dzieckiem, podstawowe informacje dotyczące bezpieczeństwa i higieny;
• rygorystycznie przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz;
• śledź na bieżąco komunikaty GIS, MZ i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju oraz informacje zawarte na stronie przedszkola
źródło: https://www.kuratorium.waw.pl/pl/informacje/aktualnosci/14586,Zawieszenie-zajec-dydaktyczno-wychowawczych-w-przedszkolach-szkolach-i-placowkac.html

Od 16 marca 2020 r. 10 kwietnia 2020 r. zamykamy przedszkole w związku z ryzykiem rozprzestrzeniania się koronawirusa.
Prosimy o przestrzeganie wszelkich zaleceń GIS oraz śledzenie informacji na stronie internetowej przedszkola