Dzień Babci i Dziadka

22 stycznia

Dzień Babci i Dziadka

grupa II – godz. 10:00

grupa IV – godz. 10:30

grupa III – godz. 11:00

grupa I – godz. 11:30