Zajęcia adaptacyjne dla dzieci nowoprzyjętych

13 czerwca 2019   godz. 16.30

17 czerwca 2019   godz. 16.30

Zajęcia prowadzone przez nauczycieli, którzy będą pracować z grupa 3 latków w roku szk. 2019/2020