Daily Archives: 5 kwietnia 2019

Strajk

UWAGA
Szanowni Rodzice naszych Przedszkolaków

           W związku z trwającymi rozmowami rządu z przedstawicielami związków zawodowych nie wiemy jeszcze, jaka będzie ostateczna decyzja.
Pracownicy naszego przedszkola, w marcowym referendum, opowiedzieli się za przeprowadzeniem strajku.
W związku z tym, przewidujemy że od dnia 8 kwietnia aż do odwołania, będą zawieszone zajęcia, gdyż nie będziemy mieli możliwości zapewnienia dzieciom bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu w przedszkolu.
Kierujemy do Państwa prośbę o zapewnienie dzieciom opieki we własnym zakresie w czasie, w którym przeprowadzany będzie strajk.
Bardzo dziękujemy Państwu za wyrozumiałość w tej trudnej dla nas wszystkich sytuacji.
Jednocześnie informujemy , że rodzice dzieci do lat 8 mają możliwość skorzystania z zasiłku opiekuńczego. O wypłatę zasiłku opiekuńczego należy wystąpić do pracodawcy, dołączając oświadczenie o nieprzewidzianym zamknięciu placówki.
W miarę rozwoju sytuacji będziemy udzielać Państwu informacji na bieżąco poprzez stronę internetową www.przedszkole404.waw.pl
Wszyscy oczekujemy na porozumienie strony rządowej ze związkami zawodowymi.

Z poważaniem
Dyrektor Przedszkola
Integracyjnego Nr404
Elżbieta Pietrzak