Daily Archives: 30 maja 2018

Dyżur Wakacyjny

Ważne dotyczy dyżuru wakacyjnego 2018

Rodzice proszę pamiętać że:

potwierdzeniem zapisu dziecka na dyżur wakacyjny jest wniesienie opłaty za wyżywienie, w terminie 21 dni  od opublikowania list dzieci zakwalifikowanych na dyżur, to jest do 15 czerwca  w wysokości  120,00 zł.  na rachunek  39103015080000000550507056

Przedszkola Integracyjnego nr 404  prowadzącego dyżur  w terminie 30 lipiec – 14 sierpień 2018r.(zgodnie z zarządzeniem nr 1302/2017 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 3 sierpnia 2017 r. w sprawie ustalenia warunków korzystania ze stołówek w przedszkolach i szkołach m.st. Warszawy oraz upoważnienia dyrektorów szkół i przedszkoli do zwalniania z opłat za posiłki).
W treści przelewu należy wpisać – ,,opłata za wyżywienie na dyżurze wakacyjnym w Przedszkolu Integracyjnym nr 404 – imię i nazwisko dziecka” oraz nr przedszkola do , którego dziecko uczęszcza.

Brak wniesienia opłaty za wyżywienie we wskazanym terminie będzie oznaczał rezygnację rodziców/opiekunów prawnych z miejsca w dyżurującym przedszkolu/oddziale przedszkolnym w szkole. 

Dyżurujące przedszkola, odziały przedszkolne w szkołach podstawowych, prowadzone przez m.st. Warszawę zapewniają bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę zgodnie z uchwałą nr XLIX/1205/2017 Rady m.st. Warszawy z dnia 25 maja 2017 r.  w sprawie czasu przeznaczonego na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych.

 

UROCZYSTOŚĆ

 

W dniu 6 czerwca 2018 r.

Zapraszamy Rodziców na występy dzieci  z okazji

Dnia  Mamy i zakończenia  roku szkolnego

   gr. I i II –  godz. 14.30

   gr. III i IV –  godz. 15.15