Spotkanie dla rodziców dzieci przyjętych do przedszkola na rok szk. 2018/19

Szanowni Rodzice

Zapraszamy Rodziców dzieci nowo przyjętych

(tj. dzieci 3 letnich przyjętych podczas tegorocznej rekrutacji)

  na spotkanie informacyjne 

w dniu 17 maja (czwartek) o godz. 16 w naszym przedszkolu.