Spotkanie dla rodziców dzieci przyjętych do przedszkola na rok szk. 2018/19

Zajęcia  adaptacyjne

W dniach 25 i 28 czerwca  o godz. 16,30 odbędą się zajęcia adaptacyjne dla dzieci przyjętych do naszego przedszkola.

Zajęcia organizowane  przez  nauczycieli, którzy będą pracować z grupą :

Pani Ewa i Pani Agnieszka