Monthly Archives: styczeń 2017

Zmiany w opłatach za pobyt dzieci w przedszkolu po godz. 13:00

Szanowni Rodzice,

od dnia 01.01.2017r. zmieniają się zasady opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego po czasie przekraczającym bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę.

Na podstawie Art. 14 ust. 5 Ustawy o systemie oświaty i Uchwały nr XXXIX/1031/2017 Rady Miasta Stołecznego Warszawy

1) Dzieci 6 –letnie ( rocznik 2010) i starsze korzystają z bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w przedszkolu w godzinach pracy przedszkola.

2) Bezpłatne nauczanie, wychowanie i opieka nad dziećmi w wieku do lat 5 realizowane będą w przedszkolu 6 godzin dziennie (tj. w godz. 7-13) Opłata za korzystanie pobierana będzie tylko od dzieci do 5 roku życia.

3) Opłata za korzystanie z wychowania przedszkolnego po czasie przekraczającym    bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę pobierana będzie  od dzieci do 5 roku życia – 1 zł za godzinę, niepełna godzina ulega proporcjonalnemu obniżeniu.

Więcej na temat opłat w zakładce OPŁATY